13e och 15e april har du möjlighet att få reda på mer om Gleerups nya läromedel Mattekojan

Utvalt

Anmäl dig här och få ett gratis provpaket med bok, spel, tiotals- och entalsaskar och mycket mer. Allt material (pärlstavar tiotal, ental etc.) är färgkodat i Montessoripedagogikens färger vilket jag tror att vi är unika med.

https://www.anpdm.com/newsletterweb/474350407241465F4771434359/414B5F4B7345445D477349435A4071
Här ser du hur vi använder Gugges och Sum-Sums tiotals- och entalsask. Entalsasken rymmer bara 9 pärlor för ett tal kan ju bara ha 9 ental.

Mattekojan

De senaste åren har jag och Jacob Sjöström författat en matteboksserie tillsammans med Gleerups och nu är vår första elevbok äntligen ute till försäljning. Känns verkligen härligt!

Lite om Mattekojan …

Mattekojan har fokus på taluppfattning och jag tror att ni kommer att känna igen många av de övningar jag tidigare lagt ut på bloggen. För att locka eleverna lite extra till lärande inleds varje kapitel med en saga. Huvudpersonerna i sagorna är Gugge och Sum-Sum som ni ser i bilden nedan. Jag har försökt skriva sagorna så att så mycket som möjligt av kapitlets matematiska innehåll ska komma med. Till sagan finns också frågor på olika nivå som det är tänkt att eleverna i klassen antingen kan lösa enskilt, i par eller alla tillsammans.

För att underlätta bedömningen av elevernas lärande handlar vartannat kapitel i Mattekojan om taluppfattning och vartannat kapitel om övrigt centralt innehåll, vilket även det är uppdelat i kapitel.

Som utgångspunkt för uppgifternas svårighetsgrad har vi använt Skolverkets bedömningsstöd i matematik för åk 1-3 men naturligtvis har vi uppgifter som utmanar lite mer också.

I avsnittet Didaktik och praktik synliggörs kopplingen till bedömningsstödet med gröna rutor så att du som lärare lätt ska se vad eleverna förväntas kunna respektive årskurs.

Till varje kapitel har vi skrivit vad som är bra för dig som lärare att tänka på samt förslag på aktiviteter som stärker elevernas lärande. I lärarhandledningen och i det digitala lärarstödet finns dessutom extra kopieringsunderlag som exv. kan användas till alla de konkreta övningar som presenteras.

Våra referenslärare har berömt vår lärarhandledning då den är lättläst och innehåller många didaktiska tips – och vi som gjort den är faktiskt också nöjda med resultatet 🙂

LÄS MER OM MATTEKOJAN HÄR

https://www.gleerups.se/laromedel/1-3/matematik/mattekojan

4 miljoner visningar

För 5 år sedan väcktes tanken om att jag skulle sprida mina tankar och idéer via en blogg. Några veckor senare startade jag Mattefixaren. Sedan dess har hela 4 miljoner sidor visats. Helt otroligt! Tack för alla fina kommentarer jag fått på vägen. De har givit mig så mycket energi till fortsatt matematikutveckling. Som speciallärare i matematik har jag också haft en unik möjlighet att fördjupa mina kunskaper ytterligare vilket också känns fantastiskt. Tack alla som kämpar för att våra elever ska få goda matematikkunskaper. Tillsammans är vi starka!

Multiplikation-algoritmer

Här är två mallar till multiplikationsalgoritmer samt några olika varianter som redan är ifyllda (åk 3-6).

Fyll själv i de uppgifter du önskar att eleven ska träna på.

Om du har elever i klassen som inte har automatiserat tabellerna (exv. pga dåligt arbetsminne, vilket är vanligt vid dyslexi eller ADHD) är det lämpligt att en faktor inledningsvis är 2, 3, eller 5 eller att eleven får använda en ”lathund”.  På så sätt har eleven möjlighet att lära sig hur algoritmen fungerar utan att lägga så mycket kraft och energi på att komma fram till rätt produkt.

Mall till XXX*Y (färgkodade siffror, inklusive en färdig stencil)

Mall till XXX*Y (svarta siffror inklusive en ifylld stencil)

(Ändra till typsnittet Comic Sans om du inte har skolstil på din dator.)

Skärmavbild 2019-09-26 kl. 22.47.58Skärmavbild 2019-09-26 kl. 22.50.50

Mall XXXX*Y (färgkodade siffror)

Stencil med uppgifter (XXXX*Y, svarta siffror)

Skärmavbild 2019-09-26 kl. 22.49.15

Och här kommer en stencil där båda faktorerna har två eller flera siffror. Pga platsbrist måste minnessiffrorna skrivas utanför rutorna på denna stencil.

Multiplikationsstencil YYY*XX

Skärmavbild 2019-09-27 kl. 22.54.05.png

Automatisera dubbelt i talområdet 0-10 med Quizlet

Skärmavbild 2019-09-21 kl. 10.18.02.png

Ovan spelet Gravity.

Skriv summan och tryck på enter innan asteroiden landat på planeten!

Klicka på bilden för att komma till spelet.

 

Andra Quizlet-övningar till dubbelt i talområdet 0-10 hittar du HÄR.

 

Nedan spelet Match.

Dra summan till rätt uppgift eller vice versa.

Skärmavbild 2019-09-21 kl. 10.24.55