Maria Montessori

maria_montessoriMaria Montessori föddes i Italien år 1870. Hon tog examen från Roms Universitets Medicinska Skola och blev en av Italiens första kvinnliga läkare år 1894.

Till en början ägnade sig Montessori åt psykiatri. Hon kom då i kontakt med utvecklingsstörda barn som var helt utan stimulans vilket väckte hennes intresse för att hitta ett sätt att aktivera och stimulera de utvecklingsstörda barnen, både känslomässigt och intellektuellt. Hon studerade verk av den franske läkaren Edouard Seguin och utifrån hans tankar utvecklade hon speciella pedagogiska metoder och material som hon prövade i sin verksamhet. Maria Montessoris aktiviteter gav bra utslag, en del kunde lära sig läsa och skriva och till och med klara arbetet i den vanliga skolan. 1904 utsågs Maria Montessori till professor i pedagogisk antropologi.

Tre år senare, när Maria var 36 år, bytte hon bana. Hon fick då möjlighet att öppna ett daghem, ”Casa dei Bambini” eller ”Barnens Hus”, för barn i åldrarna tre till sex år i Roms fattigkvarter. Barnen på daghemmet var normalbegåvade men helt utan uppfostran. Det gav henne inspiration till att använda samma metoder för friska barn som hon tidigare använt för de utvecklingsstörda barnen. Under den här tiden var hon bland annat påverkad av den franske 1700-tals filosofen Rousseau, som ville föra barnet bort från skolans tyranni och ”åter till naturen” samt den franske läkaren Seguin och hans föregångare Jean Itard.

Maria utvecklar sina tankar kring lärarrollen, respekten för barnet och deras öppna sinnen. Men återigen blir det barnens intellektuella framsteg – fyraåringen som kan läsa och skriva – som skänker henne ära och berömmelse. Besökare från hela världen kommer för att se ”miraklen” i Casa dei Bambini. Hedlund (1995:75)

Maria reste mycket under förkrigstiden och på resorna fick hon nya infallsvinklar och utvecklade sina tankar. Efter hand som åren gick framstod hon alltmer som en fredspedagog och poängterade skolans roll i att hjälpa barnen att utvecklas till fria och fredsälskande människor. Tack vare detta arbete nominerades hon som kandidat till Nobels fredspris.

Under andra världskriget utvisades Maria Montessori från Italien av Mussolini, eftersom hon vägrade att hjälpa till med att utbilda barn till att bli soldater. Efter flera år i Indien flyttade Maria till Nederländerna, där hon levde tills hon 1952, 81 år gammal, dog i staden Noordwijk aan Zee. Där har än idag Association Montessori Internationale (AMI) sitt högkvarter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s