Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Om Läsuppgifter/problemlösning i Lgr 11…

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (Ma år 3, problemlösning)

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. (Ma år 3, Taluppfattning och tals användning)

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. (Ma år 3, problemlösning)

Kunskapskrav

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. (…) Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet (…) genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Bedömning (egen formulering)

Vi kommer att bedöma din förmåga att kommunicera om matematik i matematiska sammanhang. Det vill säga, du ska med ord och bild kunna förklara hur du har tänkt när du löst din uppgift.

Läsuppgifter 2 med hundrarutan med facit (Word)

Läsuppgifter 2 med hundrarutan med facit (PDF)

Läsuppgifter 2Läsuppgifter 2.2

Uträkningarna kan skrivas efter frågeformuleringen och svaren på linjerna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s