Vi beräknar omkretsen

Här kommer tre stenciler till begreppet omkrets.

Vi räknar ut omkretsen på rektanglar.jpg

Vi räknar ut omkretsen på rektanglar (word)

Vi räknar ut omkretsen på rektanglar (PDF)

Vi räknar ut omkretsen på rektanglar nr 2

Vi räknar ut omkretsen på rektanglar nr 2 (word)

Vi räknar ut omkretsen på rektanglar nr 2 (PDF)Vi räknar ut omkretsen på figurer som har arean 10 cm2.jpg

Barnen får gärna bygga figurerna med 10 centikuber/ental innan de ritar.

Extraknäckare: Vilken är den högsta möjliga omkretsen du kan få?

Vi räknar ut omkretsen på figurer som har arean 10 cm2 (word)

Vi räknar ut omkretsen på figurer som har arean 10 cm2 (PDF)

Enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder!

Om längd i Lgr 11…

Centralt innehåll

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd (…) med vanliga nutida och äldre måttenheter. (Geometri, åk 3)

Kunskapskrav

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder (…) och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Lektion 1 – Vi mäter med linjal!
Vi mäter sträckor

Hur lång är sträckan 2017 (word)

Hur lång är sträckan 2017 (PDF)

Barnen tränar på att mäta korta sträckor med linjal. Här betonas vikten av att börja mäta vid nollan.

I den näst sista uppgiften på bifogad stencil räknas alla småsträckor ihop till en lång sträcka. Den här uppgiften löses lättast om barnen samlar ”tiokompisar”. Vi får då 10+10+10+11 vilket barnet enkelt kan räkna ut!

Tips! Om eleverna redan kan mäta från nollan kan de träna på att mäta med en avbruten linjal. Barnen får gärna uppskatta hur långa sträckorna är innan de börjar mäta.

Lektion 2 – Vi ritar sträckor!

Vi ritar sträckor

Vi ritar sträckor 2017 (word)

Vi ritar sträckor 2017 (PDF)

Barnen tränar på att rita en angiven sträcka. När eleven är klar med uppgiften ska en kamrat kontrollera om sträckorna är tillräckligt exakt utritade.

Lektion 3 – Rita och uppskatta längden av olika sträckor!

Barnen får ett A4-papper utan linjer. På pappret ska eleven rita fem sträckor (hela cm). Därefter ska en kamrat uppskatta sträckornas längd och skriva sin gissning ovanför sträckan. Pappret lämnas tillbaka till eleven som ritade upp sträckorna. Denna skriver den exakta längden under varje sträcka. Barnen möts igen och ”gissaren” får reda på hur väl den uppskattat längden av varje sträcka.

Andra längdtips!

Så ett ”Blomman för dagen”-frö eller ett solrosfrö och mät hur mycket växten växer varje dag. För in resultaten i en tabell. Påverkas längden/höjden av ljusförhållanden, vattentillgång, näringstillförsel osv?

solros

Pi-dagen den 14 mars – Vi tar reda på vilken omkrets olika föremål har!

På lördag är det Pi-dagen och därför passade det bra att genomföra lektionen nedan idag. Tidigare i veckan har eleverna tränat på att mäta och rita upp givna sträckor.

Anledningen till att pi-dagen inträffar den 14 mars är att datumet i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och kommer från att pi ofta avrundas till 3,14. Det är inte någon officiell högtid, men i ett flertal länder har denna dag blivit en dag då matematik uppmärksammas på olika sätt av skolor, kommuner, organisationer och företag. (Wikipedia)

I dag fick eleverna följande uppgift:

Ta reda på vad föremål A, B, C, D och E har för omkrets!

Du får använda vad du vill utom ett färdigt måttband (vilket några barn frågade efter).

Cirklar

Så här försökte barnen lösa uppgiften!

Cirkel tumme

Här tog pojken pekfingrets tjocklek till hjälp.

Flickan nedan använde centikuber.

cirkel med kuber

Cirkel många streck

Pojken ovan försökte uppskatta hur lång en cm är!

Några elever började tillverka ett eget måttband av papper men de fullföljde inte uppgiften eftersom de tyckte att ”alla tittade så konstigt på dem”.

Vid den gemensamma genomgången gick vi igenom att man kunde ha lagt ett snöre runt föremålen och därefter mätt snörets längd.

Vi avslutade övningen med att se vad det är för förhållande mellan föremålens diameter och omkrets.

Den här övningen kan man göra på lite olika sätt. Eftersom vi hade viss tidsbrist klippte vi fem remsor i olika färger som var lika långa som diametern på varje föremål. Därefter provade vi hur många diametrar man kunde lägga runt föremålen. Barnen kunde tydligt se att varje föremåls omkrets var drygt tre diametrar lång.

cirkel pi 1

Cirkel 2 Pi

Talet Pi presenterades!

omkretsdiameter

Räkna med en amaryllis

Amaryllis

Tips på övningar!

  • Uppskatta hur hög amaryllisen kommer att bli
  • Uppskatta hur lång tid det tar för Amaryllisen att nå ”fullhöjd”
  • Mät hur mycket Amaryllisen växer varje dag. Prata om våra längdenheter mm, cm, dm och meter
  • Gör ett stapel- eller linjediagram som visar tillväxten
  • Gör problemlösningsuppgifter eller läsuppgifter, enskilt eller i grupp ex I dag är Amaryllisen 25 cm hög. Den växer 3 cm per dag. Hur hög är den då om 7 dagar?
  • Köp flera amaryllisar. Placera dem på en mörk resp ljus plats. Ge en vatten och låt den andra klara sig utan vatten osv. Påverkas plantans höjd och tjocklek?