Statistik/problemlösning/dubbelt och hälften

I den här uppgiften får barnen visa att de

 • förstår begreppen dubbelt och hälften
 • kan skapa en tabell och ett diagram utifrån given fakta

Låt gärna barnen komma på minst två frågor att ställa till en kamrat utifrån diagrammet, till exempel:

 • Vilken frukt tycker barnen i klassen bäst om?
 • Hur många fler är det som gillar … än …?
 • Vilken frukt tycker färst barn bäst om?

Statistik med problemlösning word

Statistik med problemlösning PDF

Frukter – hjälpmedel för att kunna lösa uppgiften

problemlo%cc%88sning-favoritfrukter-i-2c-mf3

frukter-till-problemlo%cc%88sning

Laminera och klipp ut frukterna. Vill man göra det ännu tydligare kan man rita barnen i klassen också. Frukterna kan placeras i form av ett stapeldiagram.

 

 

Tabeller och diagram – Vilken månad fyller eleverna år?

I dag fortsatte vi tema ”Tabeller och diagram” med att ta reda på vilken månad barnen i klass 2MA fyller år (11 elever).

Vi började med att lägga månadernas namn längs x-axeln (vågrätt). Därefter frågade jag om det var något barn som fyllde år i januari, februari, mars osv. Varje barn fick lägga en kvadrat ovanför sin födelsedagsmånad. Barnen som fyllde år under vintermånaderna fick blå kvadrater, vårbarnen gröna, sommarbarnen röda och höstbarnen orange.

När alla barn placerat ut sin kvadrat undrade jag om det var någon del av diagrammet som saknades. ”Siffrorna”, svarade en elev. Hur många tal tycker ni att vi ska ta med i det här diagrammet och var ska vi lägga dem? Diskussion om huruvida talet skulle ligga i kvadratens ovankant eller underkant uppstod men till slut enades vi om att den skulle ligga i ovankanten. Slutligen enades vi även om en y-axel rubrik – Antal barn.

Diagram födelsedagar Diagram födelsedagar 2

Rubriklappar med månadernas namn och antal finns här!

I nästa övning fick eleverna i uppgift att dokumentera två klassers födelsedagar, först i en tabell och därefter i ett diagram. Den ena klassens födelsedagar var redan markerade i tabellen för att spara tid och minska risken för felmarkeringar.

Tabell födelsedagar

Barnen fyllde på de 11 elevernas födelsedagar och skapade därefter diagrammet nedan.

Här hittar du en tom tabell.

Tabell Födelsedagar (word)

Tabell Födelsedagar (PDF)

diagram födelsedagar

Här hittar du ett tomt diagram.

Diagram födelsedagar (Word)

Slutligen besvarades frågorna nedan.

Barnens födelsedagar frågor

Frågor till barnens födelsedagar 2 (word)

Barnens frågor kommer eleverna att besvara nästa vecka.

Matris tabeller understa raden

De elever som kunde besvara frågorna utan hjälp fick fylla i nivå 1-3 på rad tre ”Förmåga att förstå och tolka resultatet i tabeller och diagram”.

Räkna med en amaryllis

Amaryllis

Tips på övningar!

 • Uppskatta hur hög amaryllisen kommer att bli
 • Uppskatta hur lång tid det tar för Amaryllisen att nå ”fullhöjd”
 • Mät hur mycket Amaryllisen växer varje dag. Prata om våra längdenheter mm, cm, dm och meter
 • Gör ett stapel- eller linjediagram som visar tillväxten
 • Gör problemlösningsuppgifter eller läsuppgifter, enskilt eller i grupp ex I dag är Amaryllisen 25 cm hög. Den växer 3 cm per dag. Hur hög är den då om 7 dagar?
 • Köp flera amaryllisar. Placera dem på en mörk resp ljus plats. Ge en vatten och låt den andra klara sig utan vatten osv. Påverkas plantans höjd och tjocklek?

Sannolikhet och statistik – Introduktion av tabeller och diagram

Innan barnen gör den här övningen bör de ha gjort ett antal tabellövningar om t ex antal föremål på en bild.

Introduktion

Lektionen börjar med att vi går igenom målet för lektionen.

Syfte med övningen är att eleverna ska

 • befästa sina kunskaper om tabeller och hur de kan tolkas. De ska även få möjlighet att börja bekanta sig med enkla diagram.
 • förstå hur tabeller och diagram hör ihop och få prova på att göra egna tabeller och diagram

Övning: Vilken färg tycker barnen bäst om? Läraren väljer ut sex färger och skär kvadrater (ca 5*5 cm) i papper av dessa. Samla barnen i en ring på golvet och lägg ut de sex färghögarna. Be barnen ta en lapp av den färg de gillar bäst. Gör en tabell på tavlan och fyll i den tillsammans med eleverna. Tala om att det femte strecket ska vara snett över de övriga fyra strecken för att underlätta sammanställningen i en större undersökning. Gör ett stapeldiagram som tydliggör resultatet av undersökningen genom att sätta upp de färgade lapparna med häftmassa. Skriftliga eller muntliga frågor

 • Vilken färg tycker flest barn om?
 • Vilken färg tycker färst barn om?
 • osv…

Tabeller och diagram färgerMatris tabeller och diagram

Matris Tabeller och diagram (word-dok)

Matris Tabeller och diagram (PDF)

En annan variant på övningen är att man sätter upp lapparna huller om buller på tavlan utan tanke på tabeller och diagram. Vilken färg är mest populär? Inte helt enkelt att se eftersom de sitter huller om buller! Hur kan man göra det mer tydligt? Diskutera med eleverna. Sortera lapparna i grupper t ex.

Här kommer förslag på pedagogisk planering:

PP Tabeller och diagram word-dokument

PP Tabeller och diagram PDF

Vi avslutar lektionen med att sammanfatta lektionsinnehållet och vad vi har lärt oss. Barnen får berätta om de förstått uppgiften genom att skriva siffrorna 1-3 på whiteboarden (3=jag har god förståelse).

Matrisen fylls i när barnen arbetat enskilt med en liknande uppgift.

Problemlösning – Dubbelt och hälften/Tabeller och diagram

Den senaste veckorna har vi pratat om dubbelt/hälften och tabeller/diagram. Jag var nyfiken på om någon elev i klassen skulle klara nivå 4 i Dubbelt/Hälften-matrisen (se bedömning) och skapade därför följande uppgift vilken är en kombination av dubbelt/hälften- och tabeller/diagram-temat.

Här kommer uppgiften som PDF-fil.

Husdjur i klass 1a

 

 

Problemlösning tabeller husdjur

Matris dubbelt och hälften

En annan variant är att läraren skriver en ledtråd per kort och låter barnen lösa uppgiften i grupp (se problemlösning i grupp).

Här kommer korten som PDF-fil.