Addition och subtraktion i talområdet 20-29

Presentera övningen med hjälp av multibasmaterialet. När man adderar två tal kan man med fördel lägga två ”böcker” under varandra så att två rader bildas. Lägg term 1 på första raden och term 2 på andra raden.

Positionsboken 1

Om 4 + 4 = 8 så är 24 + 4 = 28

44-244

Om barnen har svårt för att lösa talmönstret kan de markera talen 1, 2, 4, 7 och 11 på en tallinje t ex på talradsremsorna. Troligtvis ser de då att talen ökar med +1, +2, +3 + 4  och att nästa tal blir 16 (+5), 22 (+6) och 29 (+7).

Stencil (Word)

Stencil (PDF)

Addition och subtraktion med hela tiotal

Jämna tiotal subtraktion

Här kommer några arbetsstenciler till hela tiotal (tre sidor per fil). Om du inte har skolstil på datorn kan du enkelt ändra till Comic Sans.

Räkna ut summan hela tiotal WORD

Räkna ut summan hela tiotal PDF

Räkna ut differensen hela tiotal WORD

Räkna ut differensen hela tiotal PDF

Här hittar du även övningskort med svar på baksidan. Ändra marginalerna så att baksidan kommer rätt (kan behöva justeras beroende på vilken kopiator du har).

Hela tiotal kort