Ordningstalen

Syftet med övningarna är att barnet ska

  • lära sig ordningstalens namn

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp tränas.

Övningar:

Låt barnen ställa sig i en rad efter varandra.
Vad heter barnet på första plats?
På andra plats? Osv.

Låt barnen ställa sig i en rad efter varandra.
Räck upp handen du som står på fjärde plats, andra osv.

Rita 10 ringar på tavlan.
Gå fram och måla den tredje ringen, den femte osv.
Vilken ring är blå? röd? osv.

Rita 10 ringar på tavlan.
Barnen vänder sig om och du stryker ut en ring.
Vilken ring fattas?

Vilken är den första dagen i veckan? fjärde dagen? osv.
Vilken är den första månaden på året? den tredje? osv.
Vilka sitter i första bänkraden? fjärde? osv.
Slå upp första sidan i boken, den femte osv.

Här kommer texten som word-dokument.