Udda och jämna tal upp till 1000

Barnen kan göra uppgiften när de har förstått att de bara behöver titta på entals-siffran för att avgöra om talet är jämnt eller udda.

Be gärna barnen att säga talens namn om du är osäker på om de kan talraden 0-1000. Om eleverna tycker att det är svårt att säga talens namn kan man hålla över hundratalen och bara låta dem säga tiotalen och entalen och därefter lägga till hundratalen. Ex 678 – barnet säger 78 och lägger därefter till sexhundra-78.Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin (word)

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin (PDF)

Robotmatte med klädnypor

Här kommer en övning som passar alla barn, men kanske framför allt de elever som inte kan eller gillar att forma siffror. När eleverna använder klädnyporna tränas indirekt penngreppet.

robotmatte med klädnypor 2

Material: Klädnypor (finns att köpa på ICA, Biltema mm), räkneremsor

Övning: Eleven läser uppmaningen överst på remsan och sätter därefter klädnypor på rätt uppgift! På de övningar jag bifogat ska det sättas fast fem nypor per remsa.

Gör egna remsor (eller låt eleverna hjälpa dig) genom att använda min mall. Du får gärna mejla dina remsor till mig så lägger jag in dem på bloggen.

Remsorna är färgkodade upptill. Två röda fält betyder att det enbart finns additionuppgifter på remsan, två gröna fält betyder enbart subtraktionsuppgifter, och ett rött och ett grönt fält betyder att det både förekommer additions- och subtraktionsövningar på remsan.

Här kommer några remsor!

robotmatte

(Bild från open clipart.)

Udda och jämna tal upp till 100

Udda och jämna tal hundraplattan

Syftet med övningen är att barnen ska bli medvetna om att det räcker med att titta på entalssiffran för att avgöra om ett tal är jämnt eller udda. Innan barnen gör övningen bör de undersöka om ett tal är jämnt eller udda genom att dela upp konkret materiel i två högar. Talen 30, 50, 70 och 90 tror (som tidigare nämnts) många barn är udda eftersom tiotalssiffran är udda.

Hundraplattan övning (word-dokument)

Hundraplattan övning (PDF)

Elever som kommit lite längre kan göra följande arbetsblad.

Jämna tal övning 1

Udda och jämna tal (Word)

Udda och jämna tal (PDF)

Udda och jämna tal – Att förstå begreppen

Udda och jämna tal med talblock

Udda och jämna tal talblock och sax

Udda och jämna tal tallinje och talblock

Syftet med övningen är att barnet:

  • ska få en ökad förståelse för tals egenskaper, främst udda och jämna tal
  • ska få en visuell bild av begreppen

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: I den här övningen ska barnet klippa ut och klistra upp talblock för olika antal på rätt plats på stencilen (se ovan). Inom montessoripedagogiken färgkodas udda tal med rött och jämna tal med blått.

Här kommer arbetsstencilerna;

Udda och jämna tal klistra fast talblock (word-dok)

Udda och jämna tal klistra fast talblock (PDF)

Talblock 1 cm (word-dok)

Talblock 1 cm (PDF)