Udda och jämna tal upp till 9999

Udda och jämna tal Kasta om siffrorna

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal (word-dok)

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal (PDF)

De yngre barnen behöver oftast siffrorna 6, 7, 8 och 9 på lösa lappar om de ska klara av att lösa uppgiften. Här nedan finns sifferkort att skriva ut!

Siffror till kasta om siffrorna (word-dok)

Den här är eventuellt enklare att börja med.

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal 1 4 6 9 (word-dok)

Siffror till kasta om siffrorna 1 4 6 9 (word-dok)

Här kommer en uppgift som min dotter Julia i klass 1 ville lägga in.

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal Julias uppgift (word-dok)

Talkort att skiva ut

Talkort till bygga tal del 1 Talkort till bygga tal del 2

Talkort till bygga tal (word)

Talkort till bygga tal (PDF)

Klipp längs linjerna, laminera och lägg t ex i genomskinliga askar exempelvis staples kritaskar eller betapedagogs myntaskar.

Kan med fördel användas till övningen ”Bygga tal”. Efter (eller innan) barnet byggt talet lägger han/hon även talet med talkorten t ex Bygg talet fyra tusen åtta hundra tre.

sifferkort

Bild från Beapedagogik

Här kommer du till BEA-pedagogiks hemsida.

Kommentar: Om du vill köpa talkort i trä måste du söka på sifferkort.

Positionssystemet – Bygga tal

Material: Genomskinliga askar med tal att bygga, multibasmaterial, filtduk, ”positionsbok” (se bild)

Syftet med övningen är att barnet ska

  • förstå siffrors olika värde i ett tal beroende på var i talet siffran är placerad
  • bli säker på begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Övningar: I den här övningen ska barnet bygga tal med hjälp at multibasmaterialet eller dylikt. ”Bygga tal”-korten är placerade i genomskinliga kritaskar. Askarna är numrerade efter kortens ökade svårighetsgrad. Färgkodningen följer Montessoris färger, gröna ental, blå tiotal, röda hundratal och gröna tusental. Det är enklast att göra korten i en tabell i ett ordbehandlingsprogram. Anpassa storleken på korten efter askens mått.

Positionsboken 1Positionsboken 2

Barnets uppgift är att träna på att bygga tal tills de känner sig säkra på detta. ”Positionsmattan” är färgkodad vilket är en fördel så länge barnen känner sig osäkra på positionssystemet. Låt gärna barnet bygga några kort utan ”positionsmattan”.

Positionsmattor att skriva ut (word)!

Positionsmattor att skriva ut (PDF)!

Nu med större text!

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 19.02.47.png

Den nya upplagan med ”Bygga tal – kort” ser ut så här:

Bygga tal

Ask 1 – Talområdet 11-19, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 1

Ask 2 – Jämna tiotal i talområdet 10-90, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 2

Ask 3 – Talområdet 11-99, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 3

Ask 4 – Talområdet 11-99, Svart text

Bygg talet Ask 4

Ask 5 – Talområdet 101-999,  Färgkodade kort(utan ”noll tiotal” dvs ej 609)

Bygg talet Ask 5

Ask 6 – Talområdet 101-999, Färgkodade kort (håll reda på nollan)

Bygg talet Ask 6

Ask 7 – Svart text, talområdet 101-999

Bygg talet Ask 7

Ask 8 – Tal skrivna med text i talområdet 10-19 t ex sjutton, Svart text

Bygg talet Ask 8

Ask 9 – Tal skrivna med text i talområdet 11-99 t ex sjuttio-tre, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 9

Ask 10 – Tal skrivna med text i talområdet 101-999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 10

Ask 11 – Talområdet 999-9999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 11

Ask 12 – Talområdet 999-9999, Svart text

Bygg talet Ask 12

Ask 13 – Tal skrivna med text i talområdet 999-9999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 13

Ask 14 – Tal skrivna med text i talområdet 999-9999, Svart text

Bygg talet Ask 14

Hylla positionssystemet

Allt material förvaras på hyllor som barnen lätt kan nå.

Bygga tal