Lite uppvärmning – addition och subtraktion med tärning i talområdet 0-20

Det här året kommer jag att arbeta i åk 2 igen och eftersom jag inte känner barnen så bra börjar vi med en enkel övning som jag tror att alla kommer att klara av.

Syfte:

  • repetition av begreppen addera och subtrahera
  • huvudräkning i talområdet 0-20
  • repetition av talraden 0-20, fram- och baklängesTärning

Materiel: sex-sidig tärning, papper, penna, tallinje, plockmateriel

Så här gör man:

Eleverna spelar två och två eller tre och tre.

I första rundan börjar vi från noll. Elev 1 slår tärningen. Tärningens värde adderas och antecknas antingen på papper eller markeras på bifogad tallinje, exempelvis med hjälp av en knapp.

Därefter slår spelare 2 tärningen och värdet adderas till föregående spelares värde osv.

Om det är någon spelare som kommer exakt till 20 får denne spelare två poäng. Kommer spelaren förbi 20 får spelaren 1 poäng (Ex. spelarna står på 18 och spelare 2 slår en tvåa. Spelare 2 får då 2 poäng. Hade hen slagit en trea hade hen fått 1 poäng. Spelarna kan få en tandpetare eller knapp för varje poäng.

I nästa omgång startar eleverna från 20 och subtraherar tärningens värde. Kommer någon spelare exakt till noll får denne 2 poäng, annars bara 1 poäng.

Bestäm i förväg om ni ska spela tills någon spelare fått ett visst antal poäng eller om ni ska spela ett visst antal rundor.

Skärmavbild 2016-08-13 kl. 21.05.01

0-20 remsa vågrät (word)

0-20 remsa vågrät (PDF)

Talraden – Prick till prick

På sidan http://www.gratisskole.dk kan du hitta mängder av ”prick till prick”-arbetsblad. Använd sökordet prik (danska ordet för prick). (Tack för tipset Corina på Östratornskolan!)

På en del arbetsblad finns det vid vissa tal en stjärna istället för en prick. Barnen ska då lyfta pennan och hoppa till nästa tal utan att dra ett streck mellan talen.

Mina elever älskar de här arbetsbladen!

prick till prick

Talraden – Vägen till hundra!

Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra

Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska

  • träna på talraden 1-100 (utan att behöva skriva talen själv)
  • hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden

Övning: Laminera talradsremsor upp till 100. Berätta för barnet att det ska bygga en väg till bilen från talet 1-100. Idén kommer från ett litet lekfullt barn som älskar bilar.  När remsan 0-5 är utlagd kör bilen fram till talet 5. Där får den stanna tills nästa remsa är utlagd, och så vidare tills bilen kommer i mål vid talet 100. Vägen till 100 1

Nästa remsa 21-25…

Vägen till hundra 1

… nu kan bilen köra vidare!

talradsremsor

Talradsremsorna som PDF och Word-dok!

När remsorna ligger på plats på golvet kan barnet träna på att hoppa 10-skutt, 5-skutt osv. Talen kan då med fördel markeras på något sätt, t ex med knappar eller dylikt.

Talraden 1-100 – Hundrabrädet ”pussel”

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 1-100.

???????????????????????????????

Klistra fast hundrarutan på färgat papper så att du kan skilja de olika pusslen åt och så att bitarna blir styva.

???????????????????????????????

Klipp ut pusselbitar i olika former.

???????????????????????????????

Lägg först pusslet själv och låt därefter en kamrat lägga pusslet.

Här hittar du stencilerna som word-dok och PDF-fil.

Hundrabrädet Pussel PDF

Hundrabrädet Pussel word-dok

Förvara bitarna i genomskinliga askar ex Staples transparenta kritaskar.

Talkort att skiva ut

Talkort till bygga tal del 1 Talkort till bygga tal del 2

Talkort till bygga tal (word)

Talkort till bygga tal (PDF)

Klipp längs linjerna, laminera och lägg t ex i genomskinliga askar exempelvis staples kritaskar eller betapedagogs myntaskar.

Kan med fördel användas till övningen ”Bygga tal”. Efter (eller innan) barnet byggt talet lägger han/hon även talet med talkorten t ex Bygg talet fyra tusen åtta hundra tre.

sifferkort

Bild från Beapedagogik

Här kommer du till BEA-pedagogiks hemsida.

Kommentar: Om du vill köpa talkort i trä måste du söka på sifferkort.

Positionssystemet – Hundrabrädet uppgiftskort A-E

hundrabrädet

Hundrabrädet A-kort

Material: Hundrabrädet med brickor samt uppgiftskort

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 1-100.

Övning: Barnet arbetar med uppgiftskorten till hundrabrädet. A-korten handlar om att lägga sekvenser av tal på rätt plats på hundrabrädet. Se nivå 1 och 2 i matrisen. Antingen lägger barnet brickorna hundrabräde eller så skriver de talen på ett tomt laminerat hundrabräde (se nedan).Matris hundrabrädetMatris Upp till hundra NY (Word)

Matris Upp till hundra NY (PDF)

Alla kort lamineras lämpligen för att spara på papper. Jag förvarar dem i en gul aktmapp med sida 1 fastklistrad på mappens utsida så att barnen enkelt kan lägga tillbaka kortet på rätt ställe.

I alla klass brukar det finnas något barn som har svårt för att att hålla reda på korten. Därför är det bra att även göra ett ex där man binder ihop alla kort mha en spiral.

 

Hundrabrädet A-Uppgifter

Hundrabrädet A Uppgiftskort (Word)

Hundrabrädet Uppgiftskort A (PDF)

Hundrabrädet B-kort

Hundrabrädets B-uppgifter handlar om att lägga enstaka brickor på hundrabrädet (eller att skriva talen på en tom hundraplatta). Brickorna bildar alltid ett mönster. Om du har ett barn som inte gillar övningen kan du be dem att göra övningskort till kamraterna, brukar vara en uppskattad övning (speciellt om barnet även får skriva in talen på datorn).

Alla korten lamineras lämpligen. Antingen lägger barnet brickorna på ett ”riktigt” hundrabräde eller så skriver de talen på ett tomt laminerat hundrabräde (se nedan). Jag förvarar korten i en blå aktmapp.

Hundrabrädet B-uppgifter

Kortet ovan är ett ”facit-kort” därav de röda talen på brädet.

Det går även bra att låta eleverna skriva talen på en tom lamineras hundraplatta.

HundrabrädeHundrabräde som kan lamineras (Word)

Hundrabräde som kan lamineras (PDF)

Hundrabrädet B Uppgiftskort NY (Word)

Hundrabrädet B Uppgiftskort NY (PDF)

Hundrabrädets C-kort

Hundrabrädets C-kort handlar om att fylla i ett tals grannar. Talet ovanför det aktuella talet är 10 mindre. Talet under är 10 mer. Talet till höger är 1 mer och talet till vänster 1 mindre.

Hundrabrädet CLaminera korten och låt eleverna skriva med OH-penna. Jag förvarar korten i en grön aktmapp.

Hundrabrädet C Uppgiftskort kryss (PDF)

Hundrabrädet C Uppgiftskort kryss (Word)

Hundrabrädets D-kort

Hundrabrädet D

Hundrabrädet D Uppgiftskort (Word)

Hundrabrädet D Uppgiftskort (PDF)

Jag förvarar korten i en gul aktmapp

Hundrabrädet E-kort

E-kort

(Facit-kort ovan)

Hundrabrädet E Uppgiftskort utan bild

Hundrabrädet E Uppgiftskort utan bild

Jag förvarar korten i en röd aktmapp.

Här kommer skutt-häftet

Skutt på brädet

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 2-5 elevstencil

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 2-5 elevstencil

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 6-9 elevstencil

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 6-9 elevstencil

Protokoll – Hundrabrädet

Hundrabrädet protokoll

Eleverna kryssar de kort de gjort. Jag sätter min signatur i respektive ruta.

Protokoll till hundrabrädet (Word)

Protokoll till hundrabrädet (PDF)

 

Bedömning – Matriser i matematik

Hur arbetar man med formativ bedömning i matematik när barnen befinner sig på så olika nivåer?

Är formativ bedömning något som har positiv inverkan på barnens resultat även i de lägre årskurserna?

De frågorna har jag ställt mig många gånger.

När jag för ett tag sedan introducerade matriser för barnen fick jag svar på frågan. Alla barn älskar sina matriser och jobbar betydligt mer målinriktat när de vet vad som förväntas av dem.

Så här gör jag!

Barnen sätter in den aktuella matrisen längst fram i pärmen. ”Kunskapskraven” är lätta för barnen att förstå. De moment som eleven behärskar markerar jag och barnet tillsammans med ett kryss. Barnet färglägger sedan rutan. Jag gör individuella matriser till de barn som inte kommit så långt i matematikutvecklingen för att alla elever ska få möjlighet att färglägga ungefär lika många fält.

När lektionen börjar funderar barnet en stund på vilket mål de ska sträva mot på dagens lektion. De placerar ett gem vid detta mål och börjar arbeta med uppgifterna som är kopplade till det aktuella målet. I slutet av lektionen utvärderar vi dagen arbete.

C:3 betyder att arbetsuppgifterna ligger på hyllplan 3 i bokhylla C (Talraden 1-1000)

Matris positionssystemet nyHär kommer matriserna som PDF-filer.

Här nedan ser ni ett gammalt exempel som visar hur gemet placeras och hur rutorna färgläggs.

Matris positionssystemet