Talkort att skiva ut

Talkort till bygga tal del 1 Talkort till bygga tal del 2

Talkort till bygga tal (word)

Talkort till bygga tal (PDF)

Klipp längs linjerna, laminera och lägg t ex i genomskinliga askar exempelvis staples kritaskar eller betapedagogs myntaskar.

Kan med fördel användas till övningen ”Bygga tal”. Efter (eller innan) barnet byggt talet lägger han/hon även talet med talkorten t ex Bygg talet fyra tusen åtta hundra tre.

sifferkort

Bild från Beapedagogik

Här kommer du till BEA-pedagogiks hemsida.

Kommentar: Om du vill köpa talkort i trä måste du söka på sifferkort.

Positionssystemet – Att förstå tal 100-999

Den här uppgiften är lämplig som läxuppgift.

Syftet med uppgiften är att barnet ska

  • träna på att läsa tal i talområdet 100-999
  • förstå att siffrornas placering bestämmer hur stort talet blir
  • lära sig att stava talens namn

Att förstå tal

 Att förstå tal (word-dok)

Att förstå tal (PDF)