Avrunda till närmsta tiotal

Syftet med den här uppgiften är att barnet ska lära sig avrunda till närmsta tiotal vilket kan vara bra att kunna när man ska göra rimlighetsbedömningar.

Avrunda

Avrunda till närmsta tiotal word-dok

Avrunda till närmsta tiotal PDF

Avrunda – Lgr 11

Syfte

Eleven ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning (…). Metodernas användning i olika situationer. (Ma år 3, Taluppfattning och tals användning)

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. (Ma år 3, Taluppfattning och tals användning)

Kunskapskrav

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. (Ma år 3)

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. (Ma år 3)