Dubbelt 0-10 och Dubbelt 0-20

Dubbelt 0-10

Dubbelt med mattan (0-10) (Word)

Dubbelt med mattan (0-10) (PDF)

Dubbelt 0-20

Dubbelt med mattan (0-20) (Word)

Dubbelt med mattan (0-20) (PDF)

Även här har du möjlighet att individualisera undervisningen så att eleven inte behöver sitta och träna på uppgifter som den redan kan.

smultronSara och Johan 0-20 (Word)

Sara och Johan 0-20 (PDF)

Samband och förändring – Dubbelt och hälften i talområdet 0-20, 0-100

Dubbelt och hälften 0-20 Dubbelt och hälften 0-100

Meningen med de här två stencilerna är att du ska kunna individualisera matematikundervisningen. Är barnet redan helt säker på dubbelt och hälften i talområdet 0-20 gör hen stencil 2 direkt. Detta är en av fördelarna med att inte arbeta utifrån en gemensam matematikbok.

Dubbelt och hälften (0-20) 2015 (Word)

Dubbelt och hälften (0-20) 2015 (PDF)

Dubbelt och hälften i talområdet 0-100 (Word)

Dubbelt och hälften i talområdet 0-100 (PDF)

Individualisering inom montessoripedagogiken

Det som gör Montessorimetoden unik är att den erbjuder en konsekvent plan som går hand i hand med varje individs behov och utveckling. Från det ögonblick barnet stiger in i klassrummet betraktas varje moment i utbildningen som en rad byggstenar som tillsammans under vägen från barndom till vuxen ålder till slut ska forma den hela personen. Hainstock Replik (1999:15)