Skriftlig huvudräkning, subtraktion i talområdet 0-99

Just nu tränar mina elever i åk 2 på subtraktion i talområdet 0-99.

Den här gången använder vi oss av metoden ”skriftlig huvudräkning”

term 1 – term 2 = differens

(Många elever kan hoppa över steg 1.)

Steg 1 

Subtraktion utan tiotalsövergång med jämna tiotal.

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A. S utan tiotalsövergång med jämna tiotal (PDF)

A. S utan tiotalsövergång med jämna tiotal (word)

B. S utan tiotalsövergång med jämna tiotal (PDF)

B. S utan tiotalsövergång med jämna tiotal (word)

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 19.08.28

Tallinjer med jämna tiotal

Förklaringsmodell 1

Exempel 45-20=

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 17.37.47.png

Vi utgår från term 1 (45) på tallinjen.

Därefter hoppar vi tillbaka två tiotal (20).

Vi hamnar på talet 25.

45-20=25

Förklaringsmodell 2

Exempel 45-20=

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 18.04.02.png

Vi bygger term 1 (4 tiotal och 5 ental) på ”positionsmattan”.

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 18.01.01.png

Därefter tar vi bort två tiotal (20).

Vi lägger tiotalen på en bricka (i det här fallet en transparent ask).

45-20=25 som vi kan se på ”positionsmattan”.

Steg 2

Subtraktion utan tiotalsövergång.

A.. Subtraktion utan växling 0-99 Skriftlig huvudräkning

A. S utan tiotalsövergång 0-99 (PDF)

A. S utan tiotalsövergång 0-99 (word)

B. S utan tiotalsövergång 0-99 (PDF)

B. S utan tiotalsövergång 0-99 (word)

C. S utan tiotalsövergång 0-99 (PDF)

C. S utan tiotalsövergång 0-99 (word)

D. S utan tiotalsövergång 0-99 (PDF)

D. S utan tiotalsövergång 0-99 (word) 

Tallinjer med jämna tiotal

Förklaringsmodell 1

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 18.36.08.png

55-32=

Vi utgår från term 1 (55).

Vi tar först bort tiotalen i term 2 (30) och hamnar på talet 25. Därefter tar vi bort entalen i term 2 (2) och hamnar på talet 23.

Förklaringsmodell 2

55-32=

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 17.55.35

Vi bygger term 1 (55) på ”positionsmattan”.

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 18.20.27.png

Därefter tar vi bort tiotalen i term 2 (30). Vi lägger tiotalen på brickan.

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 18.31.56.png

Till sist tar vi bort entalen (2). Vi lägger entalen på brickan.

Vi ser nu att 55-32=23

Addition och subtraktion i talområdet 20-29

Presentera övningen med hjälp av multibasmaterialet. När man adderar två tal kan man med fördel lägga två ”böcker” under varandra så att två rader bildas. Lägg term 1 på första raden och term 2 på andra raden.

Positionsboken 1

Om 4 + 4 = 8 så är 24 + 4 = 28

44-244

Om barnen har svårt för att lösa talmönstret kan de markera talen 1, 2, 4, 7 och 11 på en tallinje t ex på talradsremsorna. Troligtvis ser de då att talen ökar med +1, +2, +3 + 4  och att nästa tal blir 16 (+5), 22 (+6) och 29 (+7).

Stencil (Word)

Stencil (PDF)

Terminsplanering åk 2

Eftersom jag börjar med en ny klass kommer jag under hösten att repetera matematikens grundläggande begrepp. Planeringen kommer att fyllas på efter hand som jag lär känna eleverna och vet vilken nivå de befinner sig på. De nio första veckorna kommer vår IT-pedagog Bodil att arbeta en del i klassen. Vår förhoppning är att eleverna under terminen ska skapa en digital matematikbok där de bl a ska spela in filmer där de själv beskriver matematiska begrepp. Syftet är att matteboken ska bli en del i BFL-arbetet.

Vecka 1 – Talraden

(se även ”talraden”)

Syfte och mål med övningarna:

Steg 1

Eleverna ska

Steg 2

Eleverna ska

  • kunna ramsräkna till 100, även från givna tal t ex 67 (68, 69, 70 …)
  • kunna skriva talens grannar i talområdet 0-20 och talområdet 0-100

Steg 3

Eleverna ska

  • kunna räkna till 1000, även från givna tal t ex 769 (770, 771, 772 …)
  • kunna skriva talens grannar i talområdet 0-1000

Talraden – Logiskt tänkande

Barnen gör talradsorm 1 i skolan.

Veckans matematikläxa:

Vecka 2- Udda och jämna tal

Vecka 3- Tabeller och diagram

(se även ”sannolikhet och statistik”)

Syfte och mål med övningarna:

Eleverna ska

  • kunna förklara begreppen tabeller och diagram
  • kunna avläsa enkla tabeller och diagram
  • kunna göra och presentera en enkel undersökning i tabell- och diagramform

Ungefär så här kommer vi att arbeta:

Begreppen statistik, undersökning, tabell och diagram presenteras.

Barnen tränar på att besvara frågor genom att läsa av en given tabell och ett givet diagram.

Eleverna gör egna undersökningar och presenterar sina resultat i en tabell och i ett diagram.

I skolplus (www.skolplus.se) kan eleverna på ett enkelt sätt skapa och skriva ut ett cirkeldiagram utan att själv behöva omvandla resultaten till procent. (Fungerar ej på iPad!)

Ett kreativt 3D-diagram med sugrör, piprensare, makaroner, lego mm kan med fördel skapas.

piltorp-2-709px

 

I par filmar eleverna varandras redovisning. Filmen läggs in i book-creator.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.40.46.png

 

Läxa: Barnen får i uppgift att göra och presentera en egen undersökning där hemma. Kreativitet stimuleras!

Vecka 4

Dubbelt och hälften

Vecka 5

Ordningstalen/Mönster

 

 

Glad sommar till er alla!

Tack för det här läsåret alla pedagoger och föräldrar!

Summer-Field-Wildlife

Om några dagar är det dags för mig att lämna Hjärups skola. Det har varit 19 härliga år tillsammans med underbara kollegor och barn.

Till hösten börjar jag mina nya tjänst i åk 2 på Mårtenskolan i Lunds kommun. Jag ser fram emot nya utmaningar och spännande möten med kollegor och barn.

Om det är något speciellt du saknar på bloggen är du välkommen att höra av dig.

Njut av en härlig sommar!

/Fröken Sofie