10-kamrater på väggen

Här kommer 10-kamraterna som väggplanscher.

Nedan ser du en av planscherna.

Skärmavbild 2019-09-21 kl. 08.18.36.png

Skärmavbild 2019-09-21 kl. 07.36.42

Word-dokument: Tiokamrater på väggen

PDF: Tiokamrater på väggen

Har du inte typsnittet ”Skolstil” så går det bra att ändra till Comic Sans för finare utskrift.

Pärlfigurer

Jag har samlat 30 mönster på olika pärlfigurer till t ex nyckelringar.

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig att följa en visuell beskrivning/ritning (teknik).

Pärlorna träs på vanligt starkt snöre eller elastiskt band. Vi använder billiga nabbi-pärlor. En nål i varje ände underlättar proceduren. Markera trådändarna i olika färger (gärna samma som på ritningen). Jag har laminerat arken och ritat hur de två trådarna går med en tjock OH-penna. Lycka till!

Pärldjur

pärlfigurer (PDF)

pärlfigurer (word)

Blomma med pärlor

Blommor med pärlor (PDF)

Blommor med pärlor (word)

”Synligt lärande för lärare” av John Hatti – ”Sommareffekten”

Synligt lärande

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Har du inte läst den så gör det.

Nu i början av terminen vill jag belysa följande rader om den sk ”sommareffekten”. Vi är nog många som känner igen oss…

”För alltför många lärare tycks det vara ett hederstecken att avfärda tecken på progression från tidigare lärare och därför blir det en ”paus” i elevens progression varje gång en elev kommer in i en ny klass eller skola samtidigt som läraren värderar nivåerna hos den nya eleven igen för sina syften. Den sk ”sommareffekten” som går ut på att elever minskar sina prestationer under sommaren beror förmodligen i lika hög grad på denna tendens hos nya lärare att ”hålla tillbaka” när de omvärderar för att göra sin egen bedömning som på att eleven haft sommarlov. För lärare är det att ”börja från början” eller en ”nystart”, för eleverna är det oftast ”samma om igen”. Detta leder till att man underskattar vad eleverna kan göra och blir misstänksam beträffande vilket djuplärande som förekom på ”den där förra skolan”. På så sätt bryts kontinuiteten i läroplanen. Om det hade funnits övergångsplaner där lärare värderade och använde informationen från tidigare lärare skulle denna försämring minskas” Hatti (2012:87)

Hur gör du/ni på din skola för att undvika ”sommareffekten” i barnens kunskapsutveckling? Skriv gärna och berätta.

De fyra räknesätten – Två multiplikationssånger till fyrans tabell

Syftet med sångerna är att barnen ska automatisera 4:ans multiplikation på ett lustfyllt sätt.

Här kommer texten till två multiplikationssånger till 4ans tabell. Den första är barnens favorit.

( Från Kunskapshubben.se)

Klicka på länken nedan för att höra melodin;

Multiplikationssång 4ans tabell

Multiplikationssång 4ans tabellMultiplikationssång 4ans tabell