Kalendern

Kalendern januari bild från OC.jpg

Datumstencil 1 (word)

Datumstencil 1 (PDF)

I den här övningen tränar vi på att avläsa en almanacka.

Observera att 1 januari var söndag vecka 52.

Jag låter barnen titta på  den utskriftvänliga versionen av ”Din kalender på internet” när de ska besvara frågorna.

Skärmavbild 2017-01-21 kl. 09.05.51.png

Öppen matematisk uppgift – nyckelpigor

I samband med tema insekter fick barnen lösa följande öppna matematiska uppgifter i par.

Varje grupp fick en A4-sida med nyckelpigor samt ett A3-papper att klistra upp de olika förslagen på.

Innan barnen började arbeta pratade vi om skillnaden mellan 6*4 och 4 *6.

6*4 (sex gånger tar vi fyra) – vi har sex nyckelpigor med fyra prickar vardera

4*6 (fyra gånger tar vi sex) – vi har fyra nyckelpigor med vardera sex prickar

nyckelpigor 2npnyckelpigor 3lösningar

… fler lösningar:  12 4 4 2 2, 12 8 4, 12 8 2 2, 12 6 2 2 2

och här kommer uppgifterna som word och PDF-dokument:

Kombinationer av nyckelpigor (word)

Kombinationer av nyckelpigor (PDF)

Kor på bete – Vi tränar omkrets och area

Uppgift lämplig för åk 2 och 3

Eleverna får 16 ”gräsbitar” var (1*1 dm stora, gröna kartongbitar) och tre kor.

De tre korna ska få lite olika hagar.

Ko nr 1 får själv bestämma hur hagen ska se ut. Förutom de 16 ”gräsbitarna” kan det finnas extra ytor med t ex en damm eller å inne i hagen. Här gäller det att tänka ”utanför boxen”. Vad vill kon helst göra – springa runt, stå under en ek, hoppa över stenar, plaska i en damm…

Hagen ritas upp på cm-rutat papper. Hur stor är hagens ytteromkrets om en ”gräsruta” är 10*10 meter i verkligheten?

Hage 2

Eleverna placerade ut våra multibas-tiotal som staket runt hagen för att underlätta uträkningen. (Biltemas trästickor fungerar också utmärkt om man sågar av dem en bit). Gör man mindre kartong-bitar kan tandpetare fungera bra som staket.

Ko nr 2 har en väldigt sparsam bonde som vill köpa så lite staket som möjligt. Vilken form får den kohagen och hur mycket staket går åt?

unspecified-4

Ko nr 3 har en väldigt slösaktig bonde som älskar att sätta upp staket. Omkretsen ska alltså vara så stor som möjligt. Vilken form får den hagen?

unspecified-3

Eleverna fick redovisa sina tankar och funderingar för klassen.

Syftet med uppgiften är att barnen ska förstå att arean är konstant även om man ändrar formen på ytan men att däremot omkretsen förändras. En kvadrat har minst omkrets.

Eleverna får även träna på att föra och följa matematiska resonemang samt att samtala om, och argumentera för, olika lösningar.

Lgr 11

Centralt innehåll åk 3

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. (Geometri, åk 1-3)

Konstruktion av geometriska objekt. (Geometri, åk 1-3)

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd (…) med vanliga nutida (…) måttenheter. (Geometri, åk 1-3)

Centralt innehåll åk 6

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. (Geometri, åk 4-6)

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och area, (…) med vanliga måttenheter. (Geometri, åk 4-6)

Kunskapskrav åk 3

Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp (…) för att beskriva geometriska objekts egenskaper (…) och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder (…) och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Kunskapskrav åk 6

Beräkningar

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom (…) geometri med tillfredsställande resultat. (E)

Problemlösning

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. (E)

Redovisning

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. (E)

Räkna med en amaryllis

Amaryllis

Tips på övningar!

  • Uppskatta hur hög amaryllisen kommer att bli
  • Uppskatta hur lång tid det tar för Amaryllisen att nå ”fullhöjd”
  • Mät hur mycket Amaryllisen växer varje dag. Prata om våra längdenheter mm, cm, dm och meter
  • Gör ett stapel- eller linjediagram som visar tillväxten
  • Gör problemlösningsuppgifter eller läsuppgifter, enskilt eller i grupp ex I dag är Amaryllisen 25 cm hög. Den växer 3 cm per dag. Hur hög är den då om 7 dagar?
  • Köp flera amaryllisar. Placera dem på en mörk resp ljus plats. Ge en vatten och låt den andra klara sig utan vatten osv. Påverkas plantans höjd och tjocklek?

Problemlösning – Dubbelt och hälften/Tabeller och diagram

Den senaste veckorna har vi pratat om dubbelt/hälften och tabeller/diagram. Jag var nyfiken på om någon elev i klassen skulle klara nivå 4 i Dubbelt/Hälften-matrisen (se bedömning) och skapade därför följande uppgift vilken är en kombination av dubbelt/hälften- och tabeller/diagram-temat.

Här kommer uppgiften som PDF-fil.

Husdjur i klass 1a

 

 

Problemlösning tabeller husdjur

Matris dubbelt och hälften

En annan variant är att läraren skriver en ledtråd per kort och låter barnen lösa uppgiften i grupp (se problemlösning i grupp).

Här kommer korten som PDF-fil.

Tematisk matematik – Vårt akvarium

På alla Montessori skolor ska det finnas ett naturbord eller dylikt. Vi har skaffat ett akvarium som barnen får ta hand om.

Naturligtvis blev det akvariematematik i samband med detta. Barnen fick en lista med priser på akvarietillbehör, växter och fiskar. Deras uppgift blev sedan att konstruera två problemlösningsuppgifter som kamraterna sedan skulle lösa. Så här blev resultatet (åk 2).

akvarium helbildakvarium prislistaakvarium matte 3akvarium matte 1Vi ställde alla bord i en cirkel och därefter fick barnen gå runt och lösa varandras problem i sin egen takt. Uppskattad övning!