Hitta vägen – Kul med multiplikation (hoppa skutt)!

Hitta vägenM2

Hitta vägen 2M Word

Hitta vägen 2M PDF

Hitta vägen M10

Hitta vägen 10M word

Hitta vägen 10M PDF

Hitta vägen M5

Hitta vägen 5M Word

Hitta vägen 5M PDF

Hitta vägen 3M

Hitta vägen 3M (Word)

Hitta vägen 3M (PDF)

Annonser

Talraden – Vägen till hundra!

Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra

Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska

  • träna på talraden 1-100 (utan att behöva skriva talen själv)
  • hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden

Övning: Laminera talradsremsor upp till 100. Berätta för barnet att det ska bygga en väg till bilen från talet 1-100. Idén kommer från ett litet lekfullt barn som älskar bilar.  När remsan 0-5 är utlagd kör bilen fram till talet 5. Där får den stanna tills nästa remsa är utlagd, och så vidare tills bilen kommer i mål vid talet 100. Vägen till 100 1

Nästa remsa 21-25…

Vägen till hundra 1

… nu kan bilen köra vidare!

talradsremsor

Talradsremsorna som PDF och Word-dok!

När remsorna ligger på plats på golvet kan barnet träna på att hoppa 10-skutt, 5-skutt osv. Talen kan då med fördel markeras på något sätt, t ex med knappar eller dylikt.

Positionssystemet – Hundrakedjan och tusenkedjan

Material: Hundrakedja, gröna pilar 1-9, blå pilar jämna tiotal 10-90, röd 100-pil

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 100.

Övning 1: Lägg ut hundrakedjan på golvet. Sortera pilarna så att var färg ligger för sig. Placera ut de gröna pilarna på rätt ställe på hundrakedjan, börja med talet 1 , 2, 3 osv. Placera ut de blå pilarna och avsluta med den röda pilen som det står hundra på.Hundrakedjan

Övning 2: Pedagogen pekar på en pärla och barnet namnger talet. Pilarna kan ligga framme, välj själv!

Övning 3: Pedagogen namnger ett tal och barnet får peka på kedjan.

Övning 4: Hoppa 10-skutt från 10-100, 10, 20 , 30 osv.

Övning 5: Hoppa 10-skutt baklänges, 100, 90, 80 osv.

Man arbetar med tusenkedjan på samma sättt. Den förvaras upphängd på bokhyllans gavel mellan övningarna.

Tusenkedjan