Talraden – Vägen till hundra!

Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra

Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska

  • träna på talraden 1-100 (utan att behöva skriva talen själv)
  • hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden

Övning: Laminera talradsremsor upp till 100. Berätta för barnet att det ska bygga en väg till bilen från talet 1-100. Idén kommer från ett litet lekfullt barn som älskar bilar.  När remsan 0-5 är utlagd kör bilen fram till talet 5. Där får den stanna tills nästa remsa är utlagd, och så vidare tills bilen kommer i mål vid talet 100. Vägen till 100 1

Nästa remsa 21-25…

Vägen till hundra 1

… nu kan bilen köra vidare!

talradsremsor

Talradsremsorna som PDF och Word-dok!

När remsorna ligger på plats på golvet kan barnet träna på att hoppa 10-skutt, 5-skutt osv. Talen kan då med fördel markeras på något sätt, t ex med knappar eller dylikt.

Positionssystemet – Hundrakedjan och tusenkedjan

Material: Hundrakedja, gröna pilar 1-9, blå pilar jämna tiotal 10-90, röd 100-pil

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 100.

Övning 1: Lägg ut hundrakedjan på golvet. Sortera pilarna så att var färg ligger för sig. Placera ut de gröna pilarna på rätt ställe på hundrakedjan, börja med talet 1 , 2, 3 osv. Placera ut de blå pilarna och avsluta med den röda pilen som det står hundra på.Hundrakedjan

Övning 2: Pedagogen pekar på en pärla och barnet namnger talet. Pilarna kan ligga framme, välj själv!

Övning 3: Pedagogen namnger ett tal och barnet får peka på kedjan.

Övning 4: Hoppa 10-skutt från 10-100, 10, 20 , 30 osv.

Övning 5: Hoppa 10-skutt baklänges, 100, 90, 80 osv.

Man arbetar med tusenkedjan på samma sättt. Den förvaras upphängd på bokhyllans gavel mellan övningarna.

Tusenkedjan