Mönster i matematiken – Vi hoppar 3-skutt

För att synliggöra mönster i matematiken har jag satt upp de olika ”Skutten” på väggen. Barnen går gärna fram och tittar på planscherna och ofta nynnar de samtidigt på någon av våra multiplikationssånger.

Hundrabrädet 3-skutt

Annonser