Tänk på tal…

De senaste veckorna har vi tränat vidare på begreppen addera, subtrahera och multiplicera. Inte helt enkelt för alla barn men övning ger färdighet. I dokumentet hittar du sex olika stenciler.

Tänk på tal 0-200 99 Tänk på tal 0-200

Tänk på tal 0-200A

Tänk på tal o-50

Om barnen är osäkra får de smygtitta på väggplanscherna. (Klicka på bilderna!)

Addition plansch

Subtraktion plansch Multiplikation plansch positionssystemet plansch

Är det något barn som ändå tycker att det blir för svårt att hålla reda på begreppen finns stenciler där begreppet addera är utbytt mot öka och subtrahera är utbytt mot minska.

Tänk på tal 99a

Tänk på tal 0-200 (word)

Tänk på tal 0-200 (PDF)

Blomstrande räkning med spel

Syftet med spelet är att förbättra antalsuppfattnngen och att träna addition i talområdet 0-6 alt 0-10.

Material: En röd blomma i papp eller filt per spelare (addition färgkodas rött) , tärning 1-6 eller 0-9, dominobrickor

Spelregler: Spelet kan spelas enskilt eller i grupp. Varje spelare har en blomma med dominobrickor i kronbladen. Om eleverna spelar med en 1-6 tärning får det sammanlagda antalet prickar på hela dominobrickan vara max 6 och använder du en 0-9-tärning får den sammanlagda summan var max 9.

Spelare 1 slår sin tärning. Om tärningen visar tre som på bilden nedan ska eleven försöka hitta en dominobricka med sammanlagt tre prickar. Om eleven, som i det här fallet, hittar en bricka med tre prickar vänder eleven upp och ner på denna. Om det saknas en bricka med tre prickar får eleven stå över och turen går över till nästa spelare. Den spelare som först vänt alla sina brickor vinner spelet.

Blomman

Bild från pinterest.com

Fånga barnen – ”Kul med addition”

Additionskul

Ibland kan det vara svårt att få barnens uppmärksamhet i samlingen. Då kan Additions-apparaten komma väl till pass. Ge barnet ett uppgiftskort, stoppa i rätt antal föremål och vips får vi svaret!

Bilden kommer från pinterest.com

Mitt nästa projekt är att göra apparaten men här kommer i alla fall etiketterna. Inom montessoripedagogiken färgkodas alltid addition rött.

Man skulle även kunna sätta upp namnskyltar för term 1, term 2, summa, addera osv.

som word-dok

PDF1 och PDF2

additionskul bild2 Additionskul namn1

Kommutativa lagen a + b = b + a

Låt barnen upptäcka  kommutativa lagen

Lägg 2 böcker på golvet/bordet.

Lägg sedan dit 3 till.

Hur många är det tillsammans? 2+3=5

Ta bort böckerna och lägg först 3 böcker och sedan 2 böcker. Hur många har vi nu? 3+2=5

Skriv 4+5 på tavlan. Hur mycket blir det?

Skriv 5+4 på tavlan. Hur mycket blir det?

Håll på tills barnen säger: ”Det blir samma.”

”Man kan ta det i vilken ordning man vill.”

Arbeta vidare med strategin ”störst först”

dvs 2 + 5 löser man enklast genom att i huvudet tänka 5 + 2

Spel – Addition och subtraktion i talområdet 0-16

Materiel: En talrad från 0-16 per spelare (klicka på bilden), två tärningar (0-8)

talrad 0-16

åttasidig tärning

Övning: Elev 1 slår de två tärningarna. Tärningarnas värden adderas eller subtraheras och summan eller differensen kryssas över på elevens tallinje. Därefter är det den andra spelarens tur.

Ex: Eleven slår en ”sjua” och en ”sexa”. Eleven kan välja att kryssa över tretton (7+6=13) eller ett (7-6=1) på tallinjen.

Alt 1: Spela tills någon spelare fått fem rutor i rad överkryssade.

Alt 2: Spela tills en spelares alla tal är överkryssade.

Alt 3: Spela en bestämd tid t ex 5 minuter och summera därefter alla tal som inte är överkryssade. Den spelare som får lägst summa vinner spelet.

Förmågan att lösa rutinuppgifter i talområdet 0-16 tränas.

Här hittar du talrader 0-16 som word-dok och PDF-fil.

Kommentar: Det går naturligtvis bra att spela samma spel med 0-9-tärning.

Här hittar du talraden 0-18 som word-dok och PDF-fil.

Hitta summorna!

Hitta uppgiftenMaterial: En spelplan per spelare (gärna laminerad), OH-penna och två tärningar per spelare

Antal spelare: 1-4

 

Övning: Spelare 1 slår sina tärningar. Tärningarnas värden adderas och uppgiften skrivs i kolumnen ovanför rätt summa.

Ex. Eleven slår en trea och en etta. Eleven skriver 3+1 i rutan ovanför summan fyra. Hen hade också kunnat skriva 1+3 men endast en av uppgifterna får skrivas på spelplanen. Därefter går turen över till nästa spelare.

Alt 1: Spelet fortsätter tills sex kolumner blivit fylld med olika additionsuppgifter

Alt 2: Spelet fortsätter tills alla rutor blivit fyllda med additionsuppgifter

Här nedan hittar du spelplanen!

Hitta uppgiften liggande (Word)

Hitta uppgiften liggande (PDF)

De fyra räknesätten – additions- och subtraktionsspel med tärning i talområdet 0-12

Materiel: En talrad från 0-12 per spelare (klicka på bilden), två tärningar (0-6)

talrad 0-12

Tärning

Övning: Elev 1 slår de två tärningarna. Tärningarnas värden adderas eller subtraheras och summan eller differensen kryssas över på elevens tallinje. Därefter är det den andra spelarens tur.

Ex: Eleven slår en ”etta” och ”sexa”. Eleven kan välja att kryssa över sju (6+1=7) eller fem (6-1=5) på tallinjen.

Alt 1: Spela tills en spelares alla tal är överkryssade.

Alt 2: Spela en bestämd tid t ex 5 minuter och summera därefter alla tal som inte är överkryssade. Den spelare som får lägst summa vinner spelet.

Förmågan att lösa rutinuppgifter i talområdet 0-12 tränas.

Här hittar du talrader som word-dok och PDF-fil.

Fler övningar till additionsalgoritmer i talområdet 0-100

Här kommer fler algoritmövningar!

Tänk på att använda multibasmaterialet eller banken när algoritmerna introduceras.

Tvåsiffriga term + tvåsiffrig term, utan tiotalsövergång 0-100 (A+B)

A Addition med algoritmer 0-100 utan tiotalsövergång

B Addition med algoritmer 0-100 utan tiotalsövergång

Tvåsiffrig termer + ensiffrig term, med tiotalsövergång (A+B),

Blandat med och utan tiotalsövergång (C+D)

A. Addition 0-100 med tiotalsövergång

B. Addition 0-100 med tiotalsövergång

C. Addition 0-100 med och utan tiotalsövergång

D. Addition 0-100 med och utan tiotalsövergång

Ännu enklare övningar som egentligen ska lösas med huvudräkning, ena termen tvåsiffrig och den andra ensiffrig, några med färgkodade ental och tiotal och några med ram.

A Addition med algoritmer 0-100 utan tiotalsövergång med färgmarkering

A Addition med algoritmer 0-100 utan tiotalsövergång

B Addition med algoritmer 0-100 utan tiotalsövergång

De fyra räknesätten – Additionssnurra

Materiel:

Additionssnurra

Klädnypor i trä

Uppgiftskort (går bra att göra i tabell med radhöjd 0,9 cm)

Mina uppgiftskort och min snurra (typsnitt skolstil) hittar du om du klickar på länkarna nedan.Additionssnurran foto

Additionssnurra

Additionssnurra

Laminera snurran och fäst den därefter på en bit kartong alternativt placera en gammal CD-skiva under snurran för att öka stabiliteten.

Uppgiftskort

Syftet med övningen är att barnen ska befästa uppgifter i talområdet 0-10. Sekundärt syfte är att barnet tränar på pincettgreppet när de öppnar tvättklämmorna mellan tumme och pekfinger.

Övning: Barnet tar upp en tvättnypa och läser uppgiften. Därefter sätter barnet fast klämman på rätt svar på additionssnurran. Inom montessoripedagogiken färgkodas alltid additionsuppgifter med rött därav den röda cirkeln i mitten. Subtraktion färgkodas grönt.

Barnet på bilden tränar på öppna utsagor t ex 8 + __ = 10.

Anmärkning

Det går lika bra att göra samma övning med subtraktion.

Subtraktionssnurran (grön) word-dok

Uppgifter till subtraktionssnurra word-dok

Uppgifter till subtraktionssnurra (PDF-fil)

Subtraktionssnurran (PDF-fil)