Träna talkamrater (4-15) på nätet

Skärmavbild 2016-01-26 kl. 21.25.55

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines

Här tränar vi på att dela upp talet 8. Jag har 2 (grön boll i mitten) och siktar på 6. Träffar jag så får jag poäng eftersom 2+6=8. Den gula bollen står på tur.

Man kan träna på att dela upp talen från 4 till 15.

Testa även andra spel på samma sida!

Dela upp tal med Anthony Furness modell

En del barn behöver få struktur på det konkreta materialet. Då kan Anthony Furness modell var bra att plocka fram. Passar även utmärkt när barnen ska lösa öppna utsagor.

Går även att använda upp och ner!

Ex: 10 = ? + 8          ? = 2

Furness modell

Dela upp tal (word)

Dela upp tal (PDF)

Tiokamraterna – Dra streck mellan talparen (eller sy mellan talparen)

Materiel: Stencil (klicka här), linjal, penna, färgpennor

Övning 1: Dra raka streck mellan alla tiokamrater. Färglägg alla fält i två eller tre olika färger.

Övning 2: Gör hål i en kartongbit enl prickarna i stencilen. Sy mellan tiokamraterna.

Tiokamreter med linjal

Tiokamrater med linjal

PDF-fil

word-dok

Taluppfattning och tals användning – Dela upp talet 7 ”Vad visar tärningen på undersidan?”

TärningMaterial: 1 sexsidig tärning

Syftet med övningen är att barnet ska

  • träna på att dela upp talet 7

Övning:

Slå tärningen.

Tala om hur många prickar sidan som ligger mot bordet har.

Tips!

Motstående sidor är alltid 7 på en sexsidig tärning.

Om tärningen visar 6 på ovansidan ligger 1 mot bordet

eftersom 6 + 1 = 7

Avsluta övningen med att låta barnet skriva upp alla möjliga uppdelningar av talet 7.

Dela upp tal – Gömma kapsyler

Material: 10 kapsylerKapsyler

Syftet med övningen är att barnet ska

  • träna på att dela upp tal i talområdet 1-10 på olika sätt

Övning 1: Dela upp tal ”Gissa antalet” Göm X antal kapsyler i höger och vänster hand.

Öppna den ena handen och visa hur många kapsyler du har där.

Be eleverna att tänka ut hur många kapsyler som ligger i den andra handen.

Övning 2: Göm x kapsyler i dina båda händer. Be eleverna att gissa hur många du har i höger resp vänster hand. Skriv upp elevernas förslag på tavlan om de är möjliga.

Om eleverna säger en uppdelning som hade kunnat vara rätt säger du; ”- Det hade kunnat vara men det är det inte.”

om x = 6 så skriver du 0+6, 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1 6+0

Hur många olika varianter finns det till olika tal?

Jo, alltid ett mer än antalet dvs om du har 6 kapsyler blir det 6+1=7 olika varianter på hur man kan dela upp talet 6.

Placera de olika gissningarna uppifrån och ner så att eleverna ser strukturen 0+6 till 6+0.

Dela upp tal – Tiokamraterna, tips och ideér

Syftet med övningarna är att barnet ska bli säker på uppdelningen av talet 10.

Övningar:

”Hur många är kvar”

Låt 10 barn gå ut i korridoren. Några av dem kommer sedan in i klassrummet. Barnen som sitter kvar i sina bänkar gissar/räknar ut hur många som är kvar i korridoren.

”Tio kulor”

Du har 10 kulor. Fördela dem i dina två händer och visa bara den ena handen. Ställ frågan hur många kulor som finns i den andra handen. Upprepa övningen många gånger. Låt sedan barnen arbeta vidare två och två.

”Lyssna noga”

Du har 10 kulor. Släpp ner några av kulorna (en i taget) i en plåtburk. Barnen blundar och lyssnar noga.

Ställ frågan hur många kulor som ligger kvar på bordet.

”Ormen”

Gör en orm av 10 ca 1 cm stora träkulor (ev i två färger 5+5). Köp en liten skattkista som ormen får plats i. Lägg i en del av ormen och stäng locket.

Hur många kulor finns i kistan om 3 kulor är utanför kistan?

Bowling på skolgården

Använd 10 petflaskor och en boll. Hur många flaskor lyckas du välta och hur många står kvar?  Du får ett poäng för varje flaska du lyckas välta!

Bowling
Antal flaskor Jag lyckades välta… … stod kvar
10
10
10
10
10
10
10
10
Så här många poängfick jag…

Sjung ”Tiokamratvisan”

Tiokamrat-visan

Melodi ”Gubben noak”

0+10

1+9

2+8 med

3+7 är tio

4+6 är tio

5+5 hur ska det gå?

Jo, tio även då!

 

”Vem är min tiokamrat?”.

Barnen får ett nummer var (0-10). På given signal gäller det för barnen att hitta sin tiokamrat. Efter hand som barnen hittar sina kamrater ställer de upp på ett led (två och två). När alla står uppställda får paren ropa upp sina tal.

”Tiokamrat-memory”

Blanda 2 uppsättningar av 0-10 kort och lägg dem med baksidan upp på bordet.

Den spelare som börjar vänder upp två kort. Är korten tiokamrater behåller spelaren paret. Sedan är det nästa spelares tur att vända upp två kort för att försöka få par.

Drar spelaren två kort som inte är tiokamrater vänds dessa tillbaka. Sedan är det nästa spelares tur att vända upp två kort för att försöka få par.

Den som har fått flest par har vunnit.

Ekorren har tio nötter

Spelarna får

  • ett protokoll
  • en ask
  • 10 nötter

Den ena spelaren lägger 10 nötter i asken och tar sedan upp några nötter som hon visar för sin kamrat. Denne tänker ut hur många nötter som finns kvar i asken. Svarar hon rätt får hon rita en nöt i protokollet. Spelarna byter sedan roll och spelet fortsätter tills bägge fått försöka sex gånger var. Den som får flest nötter vinner!

Tiostress 1

Material: Serholts ”Upp till 20” – kortlek (eller vanlig kortlek, ess=1)

Lägg ut en talrad från 0-10. Blanda övriga kort och lägg ut dem i en hög.

Turas om att dra ett kort från högen och lägg på bordet. Den som först sätter sitt finger på det kort i talraden som tillsammans med det dragna kortet blir 10 vinner kortet som är draget från högen.

Den som har flest kort när spelet är slut har vunnit.

Varianter: Använd en talradsremsa från 0-10 istället för att lägga ut kort från 0-10.

Tiostress 2

Material: 0-10 kortlek, varje tal * 4 t ex Serholts ”Upp till 20” – kortlek

Blanda korten väl. Dela upp korten i lika många högar som ni är spelare (lämpligen 2).

Lägg en hög kort, med baksidan upp, framför varje spelare.

På given signal lägger båda spelarna upp ett kort längs en linje mellan spelarna. Om korten har tal med tiokamrater t ex 3 och 7, gäller det för spelarna att banka på båda korten, med två händer, så snabbt som möjligt. Den som först bankar på båda korten, med båda händerna, samtidigt vinner paret.

Om korten som lagds ut inte är tiokamrater fortsätter spelarna att lägga ut vars ett kort på given signal, så att det ligger fyra kort på rad mellan spelarna. Är det två av de fyra korten som är tiokamrater så gäller det att banka på dessa så snabbt som möjligt.

Om det fortfarande inte ligger några tiokamrater på bordet fortsätter spelarna att lägga ut vars ett kort.

Om det ligger mer än ett tiokamrat-par på bordet och spelarna bankar på vars ett par får båda ta kort från bordet.

Dela upp tal – Tiokamraterna

Material: Räknestavarna, små (som på bilden) eller stora där 10:an är en meter lång

Syftet med övningen är att barnet ska förstå att talet tio kan delas upp på olika sätt.

Övning:

Lägg ut 10-staven. Ta sedan 1-staven och lägg den rakt under 10-staven.

  • Vad ska man lägga till 1 för att det ska bli 10?

Barnet svarar förhoppningsvis 9.

Ja, 1 + 9 = 10, säger pedagogen!

Fortsätt med övningen tills alla stavar ligger utlagda.

Räknestavarna tiokompisar

Anmärkning: Det är en smaksak om man börjar med 1-staven eller 9-staven. Gör det som passar dig bäst. Ska man sjunga tiokompisvisan är det bäst om man lägger stavarna som på bilden.

Dela upp tal – Tiokamrater med jongleringsboll

Tiokamrater boll

Material: Jongleringsboll

Syftet med övningen är att barnet ska automatisera tiokamraterna.

Centralt innehåll: Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp (…). (Taluppfattning och tals användning)

Förmågan att lösa rutinuppgifter tränas.

Övning: Lämpligt antal barn står i en cirkel, ca 5-10 barn är lagom. Barnen kastar försiktigt bollen till varandra. Se efter vilket tal som kommer närmst/under tummen när du fångar bollen. Säg tiokamraten till detta tal och kasta bollen vidare till nästa kamrat.