Samband och förändring – ”Dubbelt och Hälften” – Halsband

Syftet med övningen är att öka förståelsen för begreppen dubbelt och hälften samt att automatisera ”dubblorna”.

Materiel: nabipärlor och gummitråd 

Övning: Barnen pärlar ett halsband enligt instruktionerna i PDF-filen nedan.

Mitt dubbelt- och hälftenhalsband 1

Subtraktion för nybörjare – Praktisk övning

Material: två skålar i samma färg och en skål i en annan färg, subtraktionsuppgiftskort med lösa svarslappar, bönor eller dylikt

Syftet med övningen är att barnet ska få en djup förståelse för begreppet subtraktion i talområdet 0-10 genom att arbeta med konkret material.

Övning:

Se instruktionsfilm eller följ manualen!

Subtraktionsövning – Film

Subtraktion 1-10Uppgiftskort subtraktion

Här finner du den som word-dokument.

Introduktion av subtraktion 0-10 Ny