Samband och förändring – Spel, ”Dubbelt och hälften”

Antal spelare: 2

Du behöver:

En talrad 0-10, Talkort 0-5 * 4 kort (4 st 0:or, 1:or, 2:or osv.)

Talrad 0-10

Talrad 0-10 (word-dok)

Talrad 0-10 (PDF)

Talkort 0-17 (word-dok)

Talkort 0-17 (PDF)

Gör så här:

Lägg talraden 0-10 framför spelare 1.

Blanda alla korten och lägg dem med baksidan upp.

Spelare 2 vänder upp ett kort från högen.

Spelare 1 pekar på det tal som är dubbelt så stort.

Håll på tills alla korten är använda.

Nu är det den andra spelarens tur att peka på talraden.

Variant 1   Utan tid

Variant 2   Hur lång tid tar det innan alla korten är slut

Variant 3   Hur många kort hinner spelaren peka på under 2 min.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variant 4   Utöka talområdet till 0-20 alt jämna tiotal

Talrad 0-20 (word-dok)

Talrad 0-20 (PDF)

Samband och förändring – Dubbelt och hälften ”Hämtaleken”

Syftet med övningen är att barnen ska bli säkra på begreppen dubbelt och hälften.Pinne

Övning: Gör övningen utomhus.

Ge barnen följande uppdrag:

 • Hämta två pinnar där den ena är dubbelt så lång som den andra
 • Hämta två pinnar där den ena pinnen är hälften så lång som den andra
 • Hämta dubbelt så många stenar som jag har i den här ringen
 • Hämta hälften så många stenar som jag har i den här ringen
 • Hämta fyra löv och dubbelt så många stenar
 • Hämta åtta stenar och hälften så många kottar

Du kan säkert komma på fler själv.

Samband och förändring – Sagan om dubbelt och hälften

Den här sagan kommer från lektion.sePrinsessa

SAGAN OM DUBBELT OCH HÄLFTEN

Det var en gång en prinsessa som var ute och gick. Hennes guldgula hår lyste i solen och på hennes huvud satt en liten guldkrona. Hon var alldeles ensam så hon bestämde sig för att vara lite olydig. Hon fick nämligen inte gå in i stora Svarta skogen utan skulle bara gå på vägen. Men nu stod hon vid stigen som ledde in i stora Svarta skogen och hon blev så nyfiken på vad som kunde finnas inne i skogen. Hon började följa stigen in mot det stora svarta skogen. Efter en stund kom hon fram till en glänta. När hon tittade åt ena hållet så såg hon 2 stubbar. När hon tittade åt andra hållet såg hon dubbelt så många stubbar. Hur många stubbar såg hon då? (4) Rätt som det var så tyckte hon att den ena stubben rörde sig. Hon tittade en gång till och upptäckte då att alla stubbar förvandlats till troll. Hon blev jätterädd. Ett av trollen sa: – Nu kommer jag och äter upp dig! Ett annat troll sa samma sak men dubbelt så många gånger. Hur många gånger sa det trollet: Nu kommer jag och äter upp dig? (2) Prinsessan vände sig om och sprang. Hon trodde att hon sprang åt rätt håll men det gjorde hon inte. Hon kom längre och längre in i skogen och det blev mörkare och mörkare. Plötsligt stod hon framför ett litet hus men det var inget vanligt hus. Det var gjort av Dajm och nu kände prinsessan hur hungrig hon var.Hon bröt en bit av huset. I detsamma hördes en röst från den lilla stugan: – Vem är det som äter upp mitt hus? Dörren öppnades och en gammal gumma stack ut huvudet. Hon hade två runda, röda ögon och en lång näsa. På hennes näsa satt det 3flugor och på hennes hand satt det dubbelt så många. Hur många flugor satt på hennes hand? (6)- Kom in mitt barn så ska du få mat, sa gumman. Prinsessan steg tvekande in i det lilla huset. Vid spisen låg fyra katter och bredvid spisen låg dubbelt så många möss. Hur många möss var det? (8) I det lilla köket fanns det fyra tavlor och hälften så många stolar. Hur många stolar fanns det? (2) Den gamla gumman dukade fram gröt och mjölk och den lilla´prinsessan åt med god aptit. Under tiden tände den gamla gumman i spisen och tog fram en stor gryta. – Nu ska jag koka dig och äta upp dig, sa den gamla gumman och nu förstod prinsessan att det var en häxa hon kommit till.

Prinsessan rusade fram till dörren och försökte öppna den men det gick inte. På övre delen av dörren satt det 2 lås och på den undre delen satt det hälften så många. Hur många lås satt det på den undre delen av dörren? (1) Häxan skrattade och började närma sig prinsessan. Hennes 10 knotiga fingrar slöt sig om prinsessans midja och föste henne mot spisen. Helt plötsligt kände prinsessan att hälften av de 10 fingrarna släppte taget. Hur många fingrar var det som släppte taget? (5) I detsamma hördes fotsteg utanför dörren och helt plötsligt slogs dörren upp. Där stod en prins med ett draget svärd. Blixtsnabbt högg han huvudet av häxan. Sedan fångade han hälften av de 8 mössen. Hur många fångade han? (4) Han fångade också hälften av de 4 katterna. Hur många katter fångade han? (2) De andra mössen och katterna sprang pipande och jamande sin väg. Prinsen vände sig om mot prinsessan och tog hennes hand. Han förde henne ut till häxans trädgård där det stod underliga figurer utspridda. Prinsen berättade att han hade 12 betjänter i sitt slott och att hälften hade blivit förstenade av häxan. Hur många betjänter hade blivit förstenade? (6) Prinsessan gick runt och lade händerna på de förstenade figurerna och de fick genast liv i gen. Förtrollningen var bruten. Utanför huset stod prinsens vagn. Först trodde prinsessan att det var 4 hästar som drog vagnen men sedan såg hon att det var dubbelt så många. Hur många hästar var det då? (8) -Nu är vi i säkerhet, sa prinsen och så åkte de tillsammans bort mot slottet. Där gifte de sig så småningom och levde sedan lyckliga i alla sina dagar.

Samband och förändring – Dubbelt, introduktion

Material: Multilinkklossar 2*2 cm (Sica)

Syftet med övningen är att barnet ska förstå innebörden av begreppet dubbelt.

Förmågan att förstå och se samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Introduktion till dubbelt och hälften

Läraren bygger ett torn som är fyra klossar högt. Alla klossar ska ha samma färg.

Eleverna bygger ett lika högt torn i samma färg.

Eleverna uppmanas att bygga på tornet så att det blir dubbelt så högt som det som de redan byggt. Påbyggnadsklossarna ska ha en annan färg än ursprungstornets klossar.

Dubbelt = Lika många till

Upprepa övningen tills barnen känner sig säkra på begreppet.

 

 

Samband och förändring – Dubbelt- och hälftenarmband

Dubbelt- och hälftenarmbandMaterial: Pärlor i olika färger, elastiskt band.

Syftet med övningen är att barnet ska lära sig begreppen dubbelt och hälften på ett kreativt sätt.

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Barnet ska göra ett armband efter beskrivningen nedan.

Välj en färg. Ta 2 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta dubbelt så många pärlor av den.

Välj en färg. Ta 6 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta hälften så många pärlor av den.

Välj en färg. Ta 3 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta dubbelt så många pärlor av den.

Välj en färg. Ta 2 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta hälften så många pärlor av den.

Nu är armbandet färdigt. Rita hur det blev!

Hur många pärlor har du använt i ditt armband?

Jag har använt __________ stycken pärlor i mitt armband.

Mitt dubbelt- och hälftenarmband (Word)

Mitt dubbelt- och hälftenarmband (PDF)

Dubbelt och hälften – Pedagogisk planering

Dubbelt och hälften – Lgr 11

Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. (Ma år 1-3, Samband och förändringar)
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. (Ma år 1-3, Problemlösning)

Kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal (…) när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Konkretisering av målen
Du ska

 • förstå och använda begreppen dubbelt och hälften i laborationer
 • med ord kunna beskriva sambandet mellan dubbelt och hälften
 • skriva egna räknesagor med begreppen dubbelt och hälften
 • lösa andra elevers räknesagor
 • med bilder, siffror och ord beskriva hur du tänker när du löser räknesagorna eller andra uppgifter
 • lära dig dubbelt och hälften i talområdet 0-10 med flyt

Undervisning
Vi ska

 • arbeta med uppgifter ute och inne
 • arbeta enskilt och i grupp
 • bygga och räkna med konkret material, t ex klossar, pinnar och stenar
 • lösa uppgifter på papper
 • göra egna räknesagor med bilder
 • svara på andra barns räknesagor

Bedömning
Vi kommer att bedöma

 • din förmåga att lösa de laborativa uppgifterna
 • din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • din förmåga att se samband mellan begreppen dubbelt och hälften