Hemliga tal i talområdet 100-999

Här kommer 12 kort med hemliga tal. Om barnen ska arbeta med korten samtidigt i halvklass (ca 12 elever) rekommenderar jag 3 ex av kort nr 1-4 och 1-2 ex av kort 5-12. Korten lamineras och barnen skriver talen med vattenlöslig OH-penna.

Multibasmaterialet eller banken kan vara bra att använda även i den här övningen!

Hemliga tal 1

Hemliga tal 6

När barnen ska lösa uppgifterna med bråktal (se ovan) är planschen nedan ett bra hjälpmedel.

Hemliga tal tredjedlarHemliga tal elev

Eleverna antecknar vilka kort de gjort i protokollet nedan.

Hemliga tal protokoll

Hemliga tal facitHemliga tal facitbok

Alla facitkort samlas för enkelhetens skull i en spiralbok. Jag skar av sidorna något och la pappret så långt till höger jag kunde i fickan för att bara behöva göra hål i lamineringsfilmen och inte i pappret.

När barnen har gjort alla 12 kort får de gärna prova på att göra egna uppgiftskort till sina kamrater. Det finns en ”tom” sida i dokumenten nedan.

Hemliga tal 0-999 2015 (word-dok)

Hemliga tal 0-999 2015 (PDF)

Hemliga tal 0-999 2015.2 (Bråk-plansch PDF)

Lycka till!

Problemlösning – Hemliga tal

Här kommer 16 ”Hemliga tal-kort” i varierande svårighetsgrad.

Gå igenom alla nya begrepp innan barnen börjar med övningen t ex siffersumma, udda tal, jämna tal, jämnt delbart med tre.

Eleverna arbetar i par. De fyra ledtrådarna läggs med baksidan uppåt. En ledtråd i taget läses upp.

From kort 10 behöver barnen använda hundrarutan.

Korten förvaras lämpligen i transparenta myntaskar t ex från Beta Pedagog (beta-2034)

Hemliga tal hundrajakten

Barnen stryker alla tal som inte stämmer in på det Hemliga talet och slutligen återstår bara ett tal.

Hemliga tal 1 Hemliga tal 2

Hemliga tal kort (word)

Hemliga tal kort (PDF)

Protokoll Hemliga tal (word)

Protokoll Hemliga tal (PDF)

Hundrajakten (word) – Hundraruta

Hundrajakten (PDF) – Hundraruta

Facit

Hemliga tal facit

Hemliga tal – kort facit (PDF)

Hemliga tal – kort facit (Word)