Positionssystemet – Hundrarutan/Hundrabrädet som app

Syftet med appen är att barnet skaHundrarutan app ikon

  • bli säker på talraden 1-100 (Nivå 1 och 2 i matrisen)
  • bli säker på begreppen udda och jämna tal
  • se mönster i matematiken

Förmågan att använda matematiska uttrycksformer tränas.

Övning: Träna talraden 1-100 på i Pad med Appen

Hundrarutan – Matematik med Montessoripedagogik”. Pris: 28 kr.

Övningarna finns med stöd, dvs talraden står på hundrarutan och barnet ska lägga rätt bricka ovanpå, och utan stöd. Eleven kan även välja att lägga enbart udda eller jämna tal.

Hundrabrädet app

Matris talraden 1-100