Samband och förändring – Dubbelt och hälften i talområdet 0-20, 0-100

Dubbelt och hälften 0-20 Dubbelt och hälften 0-100

Meningen med de här två stencilerna är att du ska kunna individualisera matematikundervisningen. Är barnet redan helt säker på dubbelt och hälften i talområdet 0-20 gör hen stencil 2 direkt. Detta är en av fördelarna med att inte arbeta utifrån en gemensam matematikbok.

Dubbelt och hälften (0-20) 2015 (Word)

Dubbelt och hälften (0-20) 2015 (PDF)

Dubbelt och hälften i talområdet 0-100 (Word)

Dubbelt och hälften i talområdet 0-100 (PDF)