Individualisering inom montessoripedagogiken

Det som gör Montessorimetoden unik är att den erbjuder en konsekvent plan som går hand i hand med varje individs behov och utveckling. Från det ögonblick barnet stiger in i klassrummet betraktas varje moment i utbildningen som en rad byggstenar som tillsammans under vägen från barndom till vuxen ålder till slut ska forma den hela personen. Hainstock Replik (1999:15)