Tema jämna tiotal

Den här veckan har vi tränat på addition och subtraktion med jämna tiotal.

Jag introducerade området med laborativa övningar som vi gjord tillsammans i en stor ring. Alla barn hade tio tiotalsstavar framför sig.

  • räkna tio-skutt från 0 till 100 (framlänges) och från 100 till 0 (baklänges) och lägg samtidigt ut tiotals-stavarna
  • Tala om vilket tal som är 10 mer, 20 mer, 30 mer än ett givet tiotal t ex 40+10, 40+20, 40+30 osv. Läraren visar det givna talet i en Powerpoint presentation eller skriver talet på tavlan
  • Tala om vilket tal som är 10 mindre, 20 mindre, 30 mindre än ett givet tiotal t ex 50-10, 50-20, 50-30 osv
  • Tala om vilket jämnt tiotal som ligger precis mitt emellan två givna tiotal t ex mellan 40 och 60, mellan 10 och 50, mellan 50 och 90 osv (en tallinje med jämna tiotal kan behövas). Tallinje med jämna tiotal hittar du här (word) (PDF)

De barn inte har automatiserat Lilla Plus och Lilla Minus eller som inte ser sambandet mellan 4-1 och 40-10 började därefter med relativt enkla additions- och subtraktionsuppgifter.

Se HÄR!

Nästa steg är Öppna utsagor med jämna tiotal.

Du hittar stencilerna lite längre ner på sidan.

Öppna utsagor add jämna tiotal MF.jpg

Syftet med övningen är att barnet ska

  • förstå likhetstecknets betydelse
  • se matematiska likheter
  • träna på att lösa uppgifter med öppna utsagor

Om öppna utsagor i Lgr 11…

Centralt innehåll år 3

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (Ma år 3, algebra)

Kunskapskrav

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. (Ma, år 3)

Använd gärna gungbrädan (klicka på bilden) och tiotalsstavar för att öka förståelsen.

Gungbrädatiotal

Öppna utsagor med jämna tiotal addition (word)

Öppna utsagor med jämna tiotal addition (PDF)

o%cc%88ppna-utsagor-med-ja%cc%88mna-tiotal-subtraktion-mf

Övningarna av typen __ – 30 = 50 vållar störst huvudbry. Jag brukar förklara uppgiften så här: Du går till affären och handlar en leksak för 30 kr. Du tittar i din plånbok och ser att du har 50 kr kvar. Hur mycket pengar hade du i din plånbok innan du handlade din leksak?

Öppna utsagor med jämna tiotal subtraktion (word)

Öppna utsagor med jämna tiotal subtraktion (PDF)

Addition och subtraktion med jämna tiotal

Jämna tiotal subtraktion

Här kommer några arbetsstenciler till jämna tiotal (tre sidor per fil). Om du inte har skolstil på datorn kan du enkelt ändra till Comic Sans.

Räkna ut summan jämna tiotal WORD

Räkna ut summan jämna tiotal PDF

Räkna ut differensen jämna tiotal WORD

Räkna ut differensen jämna tiotal PDF

Här hittar du även övningskort med svar på baksidan. Ändra marginalerna så att baksidan kommer rätt (kan behöva justeras beroende på vilken kopiator du har).

Jämna tiotal kort

Taluppfattning – Kvantiteter och symboler 10-90

Material: Seguin 10-90 helaSeguinbräda B (eller egentillverkad bräda), 45 tiotal, bordsfilt

Syftet med övningen är att barnet

  • ska lära sig namnen på talen 10-90
  • ska förknippa talen med kvantiteterna 10-90
  • ska lära sig ordningsföljden på de jämna tiotalen

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Övning: Lägg tiotalen till vänster om brädan. Peka på det första talet (10) och fråga vad talet heter. Be barnet att lägga ut ett tiotal till vänster om talet 10. Peka på nästa tal (20). Fråga vad talet heter och be barnet att lägga ut två tiotal till vänster om talet 20. Fortsätt fram till talet 90. Om barnet har gjort rätt tar alla tiotal slut.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Här kommer seguinbrädan i ett word-dokument.

Positionssystemet – Hundrakedjan och tusenkedjan

Material: Hundrakedja, gröna pilar 1-9, blå pilar jämna tiotal 10-90, röd 100-pil

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 100.

Övning 1: Lägg ut hundrakedjan på golvet. Sortera pilarna så att var färg ligger för sig. Placera ut de gröna pilarna på rätt ställe på hundrakedjan, börja med talet 1 , 2, 3 osv. Placera ut de blå pilarna och avsluta med den röda pilen som det står hundra på.Hundrakedjan

Övning 2: Pedagogen pekar på en pärla och barnet namnger talet. Pilarna kan ligga framme, välj själv!

Övning 3: Pedagogen namnger ett tal och barnet får peka på kedjan.

Övning 4: Hoppa 10-skutt från 10-100, 10, 20 , 30 osv.

Övning 5: Hoppa 10-skutt baklänges, 100, 90, 80 osv.

Man arbetar med tusenkedjan på samma sättt. Den förvaras upphängd på bokhyllans gavel mellan övningarna.

Tusenkedjan