Tiokompiskedja

Syftet med övningen är att barnen ska automatisera tiokamraterna.

Materiel: Kort till tiokompiskedjan

Övning: Samla max 11 barn i en ring på golvet. Dela ut korten till barnen. Låt ett barn läsa nedre halvan av sitt kort t ex – Vem har tiokamraten till tre?  Det barn som har texten Jag har sju, läser upp sitt kort. Sen fortsätter man kedjan tills alla kort är upplästa.

Tiokompiskedja

Tiokompiskedja del 2

tiokamratkedjan nr 1 (Word)

tiokamratkedjan nr 1 (PDF)

Här kommer en mall så att du kan göra egna kedjor!

Mall kedja Word

Samband och förändring – Dubbelt- och hälftenkedja

Syftet med övningen är att barnet ska träna på dubbelt och hälften på ett lustfyllt sätt.

Övning: 10 deltagare sitter i en ring på golvet. Barnen får vars ett kort. Be ett barn läsa sitt kort. Det barn som har svaret på uppgiften läser upp sitt kort osv.

Här kommer kedjan som PDF-fil.

dubbelt- och hälftenkedja del 1dubbelt- och hälftenkedja del 2