Udda och jämna tal – Att förstå begreppen

Udda och jämna tal med talblock

Udda och jämna tal talblock och sax

Udda och jämna tal tallinje och talblock

Syftet med övningen är att barnet:

  • ska få en ökad förståelse för tals egenskaper, främst udda och jämna tal
  • ska få en visuell bild av begreppen

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: I den här övningen ska barnet klippa ut och klistra upp talblock för olika antal på rätt plats på stencilen (se ovan). Inom montessoripedagogiken färgkodas udda tal med rött och jämna tal med blått.

Här kommer arbetsstencilerna;

Udda och jämna tal klistra fast talblock (word-dok)

Udda och jämna tal klistra fast talblock (PDF)

Talblock 1 cm (word-dok)

Talblock 1 cm (PDF)

Domino till Lilla Plus och Lilla Minus samt mall till dominobrickorna

Domino lilla plus 1

Domino lilla plus 2png

Antingen lägger en elev ut hela kedjan som en orm eller så spelar två spelar domino som ett spel.

Brickorna fördelas jämnt mellan spelarna. Den spelare som fått start-brickan börjar. Sen gäller det att bli av med alla sina brickor så fort som möjligt. Mål-brickan räknas inte eftersom barnen annars direkt kan se vilken spelare som kommer att förlora.

Domino Lilla Minus Ask 1 (word-dok)

Domino Lilla Minus Ask 1 (PDF)

Domino Lilla Minus Ask 2 (word-dok)

Domino Lilla Minus Ask 2 (PDF)

Domino Lilla Minus Ask 3 (word-dok)

Domino Lilla Minus Ask 3 (PDF)

Domino Lilla Plus Ask 1 (word-dok)

Domino Lilla Plus Ask 1 (PDF)

Domino Lilla Plus Ask 2 (word-dok)

Domino Lilla Plus Ask 2 (PDF)

Domino Lilla Plus Ask 3 (word-dok)

Domino Lilla Plus Ask 3 (PDF)

Domino Mall addition (word-dok)

Domino Mall subtraktion (word-dok)

Här kommer etiketter till myntaskarna (Beta) eller kritaskarna (Staples)

 

Domino etiketterEtiketter till askarna

Etiketter till askarna

 

Räknesnurran som word-dokument – Addition, Subtraktion och Multiplikation

Additionssnurra

Additionssnurran som word-dokument.

Subtraktionssnurran som word-dokument (grön).

Multiplikationssnurra som word-dokument (gul).

Uppgifter till additionssnurran som word-dokument.

Uppgifter till subtraktionssnurran som word-dokument.

Uppgifter till multiplikationssnurran (öppna utsagor) som word-dokument.

Additionssnurran foto

Användning; se additionssnurra.

De fyra räknesätten – Additionssnurra

Materiel:

Additionssnurra

Klädnypor i trä

Uppgiftskort (går bra att göra i tabell med radhöjd 0,9 cm)

Mina uppgiftskort och min snurra (typsnitt skolstil) hittar du om du klickar på länkarna nedan.Additionssnurran foto

Additionssnurra

Additionssnurra

Laminera snurran och fäst den därefter på en bit kartong alternativt placera en gammal CD-skiva under snurran för att öka stabiliteten.

Uppgiftskort

Syftet med övningen är att barnen ska befästa uppgifter i talområdet 0-10. Sekundärt syfte är att barnet tränar på pincettgreppet när de öppnar tvättklämmorna mellan tumme och pekfinger.

Övning: Barnet tar upp en tvättnypa och läser uppgiften. Därefter sätter barnet fast klämman på rätt svar på additionssnurran. Inom montessoripedagogiken färgkodas alltid additionsuppgifter med rött därav den röda cirkeln i mitten. Subtraktion färgkodas grönt.

Barnet på bilden tränar på öppna utsagor t ex 8 + __ = 10.

Anmärkning

Det går lika bra att göra samma övning med subtraktion.

Subtraktionssnurran (grön) word-dok

Uppgifter till subtraktionssnurra word-dok

Uppgifter till subtraktionssnurra (PDF-fil)

Subtraktionssnurran (PDF-fil)

Samband och förändring – ”Dubbelt och Hälften” – Halsband

Syftet med övningen är att öka förståelsen för begreppen dubbelt och hälften samt att automatisera ”dubblorna”.

Materiel: nabipärlor och gummitråd 

Övning: Barnen pärlar ett halsband enligt instruktionerna i PDF-filen nedan.

Mitt dubbelt- och hälftenhalsband 1

Rika matematiska problem

rika problem

 

 

 

 

 

”Rika matematiska problem”

Författare:Kerstin Hagland,Rolf Hedrén,Eva Taflin

Förlag: Liber

Beskrivning:

Problemlösning kan vara ett användbart sätt att nå kursplanernas mål och samtidigt skapa variation och arbetsglädje i matematikundervisningen. Detta visar bokens författare med en mängd exempel från skolpraktiken.

Problemlösningen ger möjlighet till kreativitet och variation i undervisningen, men också till förståelse för matematikens viktiga grundläggande begrepp, konventioner och procedurer på alla stadier, från förskola till högskola.

Du får prova 14 matematiska problem gratis!

Kanske känner du igen problemen från Mattelyftet åk 1-3.

Samband och förändring – Dubbelt- och hälftenarmband

Dubbelt- och hälftenarmbandMaterial: Pärlor i olika färger, elastiskt band.

Syftet med övningen är att barnet ska lära sig begreppen dubbelt och hälften på ett kreativt sätt.

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Barnet ska göra ett armband efter beskrivningen nedan.

Välj en färg. Ta 2 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta dubbelt så många pärlor av den.

Välj en färg. Ta 6 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta hälften så många pärlor av den.

Välj en färg. Ta 3 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta dubbelt så många pärlor av den.

Välj en färg. Ta 2 pärlor av den.

Välj en annan färg. Ta hälften så många pärlor av den.

Nu är armbandet färdigt. Rita hur det blev!

Hur många pärlor har du använt i ditt armband?

Jag har använt __________ stycken pärlor i mitt armband.

Mitt dubbelt- och hälftenarmband (Word)

Mitt dubbelt- och hälftenarmband (PDF)