Taluppfattning – Kvantiteter och symboler 10-90

Material: Seguin 10-90 helaSeguinbräda B (eller egentillverkad bräda), 45 tiotal, bordsfilt

Syftet med övningen är att barnet

  • ska lära sig namnen på talen 10-90
  • ska förknippa talen med kvantiteterna 10-90
  • ska lära sig ordningsföljden på de jämna tiotalen

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Övning: Lägg tiotalen till vänster om brädan. Peka på det första talet (10) och fråga vad talet heter. Be barnet att lägga ut ett tiotal till vänster om talet 10. Peka på nästa tal (20). Fråga vad talet heter och be barnet att lägga ut två tiotal till vänster om talet 20. Fortsätt fram till talet 90. Om barnet har gjort rätt tar alla tiotal slut.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Här kommer seguinbrädan i ett word-dokument.

Taluppfattning – Kvantitet och symboler 11-19

Material: ”Seguinbräda A” (eller egentillverkad bräda), 9 tiotal, 45 ental (eller ”Lilla Pärltrappan”), talkort 1-9

Syftet med övningen är att barnet

  • ska lära sig namnen på talen 11-19
  • ska förknippa talen med kvantiteterna 11-19

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Undervisning: Lägg talkorten i en hög till höger om brädet. Lägg den lilla pärltrappan och tiotal till höger om brädet. Visa hur man bildar kvantiteten 11 till höger om den Seguin 11-13första 10:an på brädet genom att lägga ett tiotal och den röda pärlstaven (1 ental). Be barnet att bilda motsvarande tal på brädet genom att lägga talkortet med talet 1 på nollan på talet 10 så att talet 11 bildas. Fortsätt på samma sätt upp till 19. Avsluta övningen med att peka på de olika talen och repetera deras namn.

Anmärkning: Enligt montessorimanualen ska tiotal och ental ligga till vänster om brädet men det är mer naturligt för mig att lägga materialet till höger om brädet.

Här kommer ”seguinbrädan 11-19” (word-dokument) och

seguinbräda 11-19 och 10-90 (PDF).