Positionssystemet – Att förstå tal 100-999

Den här uppgiften är lämplig som läxuppgift.

Syftet med uppgiften är att barnet ska

  • träna på att läsa tal i talområdet 100-999
  • förstå att siffrornas placering bestämmer hur stort talet blir
  • lära sig att stava talens namn

Att förstå tal

 Att förstå tal (word-dok)

Att förstå tal (PDF)