Dela upp tal – Tiokamrater med jongleringsboll

Tiokamrater boll

Material: Jongleringsboll

Syftet med övningen är att barnet ska automatisera tiokamraterna.

Centralt innehåll: Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp (…). (Taluppfattning och tals användning)

Förmågan att lösa rutinuppgifter tränas.

Övning: Lämpligt antal barn står i en cirkel, ca 5-10 barn är lagom. Barnen kastar försiktigt bollen till varandra. Se efter vilket tal som kommer närmst/under tummen när du fångar bollen. Säg tiokamraten till detta tal och kasta bollen vidare till nästa kamrat.