Algebra – Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse, öppna utsagor

Det är en fördel om eleverna redan i tidig ålder lär sig att

”Likhetstecknet används mellan olika namn för samma tal”.

Material: ”Gungbräda”, talblockGungbrädan 1

Syftet med övningen är att barnet ska

  • förstå likhetstecknets betydelse
  • se matematiska likheter
  • träna på att lösa uppgifter med öppna utsagor

PDF gungbräda

PDF talblock (kopieras på färgat papper)

Word Talblock

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning, öppna utsagor med addition

Ge barnet en uppgift t ex 9 = 6 + __ .

Låt barnet lägga motsvarande talblock på ”gungbrädan”.

  • Hur mycket måste vi lägga till på högra sidan för att ”gungbrädan” ska väga jämnt?

  • Jo, tre!

Övning, öppna utsagor med subtraktion

Ge barnet en uppgift t ex 9 – __ = 3

  • Vilket talblock måste vi täcka över nian med för att det bara ska bli tre kvar?

  • Jo, talblock sex!

Anmärkning: Jag förvarar mina talblock i Betapedagogs genomskinliga myntaskar. Anpassa måtten på blocken efter askens storlek. Använd samma färger som på ”Lilla pärltrappan”. Lägg två uppsättningar i varje ask och gör många extra talblock för de försvinner lätt.