Träna ”Lilla Plus” och Lilla Minus” på ett lekfullt sätt

I spelet nedan tränar barnen på huvudräkning i talområdet 0-10.

Spelplanen finns i två nivåer (och du kan enkelt göra fler genom att byta ut uppgifterna) så även om barnen kommit olika långt i sin matematikutveckling kan de spela tillsammans.

Tänk på att skicka hem två kopior om du ger spelet som läxa!

Nivå 1(talområdet 0-6)

Word-dok och PDF-fil

Nivå 2 (talområdet 0-10)

Word-dok och PDF-fil

Bilden nedan visar nivå 2.

Hitta uppgiften

Annonser

Domino till Lilla Plus och Lilla Minus samt mall till dominobrickorna

Domino lilla plus 1

Domino lilla plus 2png

Antingen lägger en elev ut hela kedjan som en orm eller så spelar två spelar domino som ett spel.

Brickorna fördelas jämnt mellan spelarna. Den spelare som fått start-brickan börjar. Sen gäller det att bli av med alla sina brickor så fort som möjligt. Mål-brickan räknas inte eftersom barnen annars direkt kan se vilken spelare som kommer att förlora.

Domino Lilla Minus Ask 1 (word-dok)

Domino Lilla Minus Ask 1 (PDF)

Domino Lilla Minus Ask 2 (word-dok)

Domino Lilla Minus Ask 2 (PDF)

Domino Lilla Minus Ask 3 (word-dok)

Domino Lilla Minus Ask 3 (PDF)

Domino Lilla Plus Ask 1 (word-dok)

Domino Lilla Plus Ask 1 (PDF)

Domino Lilla Plus Ask 2 (word-dok)

Domino Lilla Plus Ask 2 (PDF)

Domino Lilla Plus Ask 3 (word-dok)

Domino Lilla Plus Ask 3 (PDF)

Domino Mall addition (word-dok)

Domino Mall subtraktion (word-dok)

Här kommer etiketter till myntaskarna (Beta) eller kritaskarna (Staples)

 

Domino etiketterEtiketter till askarna

Etiketter till askarna

 

Huvudräkning – Lilla Plus (och mall för valfria uppgifter)

Här kommer huvudräkningsstenciler till ”Lilla Plus”.

Gudrun Malmer add

Klicka på länkarna nedan!

A1 A Lilla Plus +0, +1, +2, talområdet 0-5 (word-dok)

A1 A Lilla Plus +0, +1, +2, talområdet 0-5 (PDF)

A2 A Lilla plus +0, +1, +2, talområdet 0-10 (word-dok)

A2 A Lilla plus +0, +1, +2, talområdet 0-10 (PDF)

A3 Lilla Plus Dubbelt och Nästan dubbelt, talområdet 0-10 (word-dok)

A3 Lilla Plus Dubbelt och Nästan dubbelt, talområdet 0-10 (PDF)

A4 A Lilla Plus, +5, talområdet 0-10 (word-dok

A4 A Lilla Plus, +5, talområdet 0-10 (PDF)

A5 A Lilla Plus Tiokamrater (word-dok)

A5 A Lilla Plus Tiokamrater (PDF)

A6 A Hela Lilla Plus (word-dok)

A6 A Hela Lilla Plus (PDF)

A6 B Hela Lilla Plus (word-dok)

A6 B Hela Lilla Plus (PDF)

A6 C Hela Lilla Plus (word-dok)

A6 C Hela Lilla Plus (PDF)

A Mall Wordmall för addition

Räknesnurran som word-dokument – Addition, Subtraktion och Multiplikation

Additionssnurra

Additionssnurran som word-dokument.

Subtraktionssnurran som word-dokument (grön).

Multiplikationssnurra som word-dokument (gul).

Uppgifter till additionssnurran som word-dokument.

Uppgifter till subtraktionssnurran som word-dokument.

Uppgifter till multiplikationssnurran (öppna utsagor) som word-dokument.

Additionssnurran foto

Användning; se additionssnurra.

Tiokamrater – Öppna utsagor

Här kommer en stencil till Öppna utsagor.

Stencilen i två färger används när man introducerar öppna utsagor eller till barn som har svårt att förstå öppna utsagor.

Vi konkretiserar övningen genom att använda

  • Gungbrädan
  • Multilinkkuber i svart och rött Ex SICA 7763-467-6 Multikuber 2×2 cm 500 st – 7763-467-6 295,00 kr exl moms
  • Maxipärlor i rött och svart som träs på en piprensare eller rundstav

Enbart svarta siffror

Svarta och röda siffror

Tiokamrater öppna utsagor

Tiokamraterna – Dra streck mellan talparen (eller sy mellan talparen)

Materiel: Stencil (klicka här), linjal, penna, färgpennor

Övning 1: Dra raka streck mellan alla tiokamrater. Färglägg alla fält i två eller tre olika färger.

Övning 2: Gör hål i en kartongbit enl prickarna i stencilen. Sy mellan tiokamraterna.

Tiokamreter med linjal

Tiokamrater med linjal

PDF-fil

word-dok

Lilla Plus – ”Tiokompisar” med Maxipärlor

Tiokamrater på blomsterpinnarSyftet med den här övningen är att barnen ska lära sig tiokompisarna genom att göra en konkret övning.

Materiel: 55 röda maxipärlor, 55 blå maxipärlor, 11 trähjul, 11 blomsterpinnar ca 11 cm långa, diameter 3-4 mm, 2 transparenta myntaskar, uppgiftskort

Övning: Barnet sticker blomsterpinnen i trähjulet och lägger ut ett uppgiftskort. Därefter trär barnet på rätt antal pärlor på pinnen t ex 7+3 motsvarar 7 röda pärlor och 3 blå pärlor. När alla elva uppgiftskort är utlagda och pärlorna påträdda ska pärlorna gå jämnt upp.

Variant: Uppgiftskorten består av öppna utsagor t ex 7 + __ = 10. Barnet skriver svaret på kortet med overheadpenna. Rätt svar kan eventuellt stå på kortets baksida så att övningen blir självrättande.

Blomsterpinnarna får precis plats i en myntask. De kan även användas till andra additionsuppgifter.

Tiokompisar med pärlor

Barnet kan även träna på att lösa ”öppna utsagor” med hjälp av pärlorna.

Uppgiftskort av olika typer hittar du HÄR.

Tiokamrater mellanstora uppgiftskort

Här kommer uppgiftskorten i ett word-dokument.

Synliggöra barnens lärande – ”Lilla Plus”, ”Lilla Minus” och ”Multiplikation”

I åk 1 tränar vi mycket på att automatisera uppgifter i ”Lilla Plus” dvs uppgifter där summan blir max 10.

Jag synliggör elevernas lärande genom att de får färglägga de uppgifter de har automatiserat. Papperna sitter längst fram i varje elevpärm.

Synliggöra lärandet Lilla Plus

Synliggöra lärandet Lilla Plus 2Synliggöra lärandet Lilla Plus 3

Här kommer Lilla PlusLilla Minus och 

Multiplikation som PDF-fil och word-dokument.

Informationstext till föräldrar om Lilla Plus och Lilla Minus.

De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Plus” för föräldrar

Information till föräldrar

Allmänt

Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för ”Lilla plus”.

(term + term = summa)

Här nedan har vi delat in additionsuppgifterna i olika svårighetsgrader. I början kan barnen med fördel ta hjälp av konkret material när de lär in uppgifterna.

Målet för åk 1 är att barnen ska automatisera alla uppgifter i ”Lilla plus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna i huvudet.

Det är nödvändigt att lära sig ”Lilla Plus” och ”Lilla Minus” i de lägre årskurserna eftersom denna kunskap utgör grunden till all addition och subtraktion, då den senare generaliseras i högre talområden. (Kan man 3+3 så kan man generalisera till 30+30, 300+300 osv.)

Att tänka på

I skolan har barnen lärt sig att ta det största talet först. Påminn ditt barn om ledordet: Ta störst först när ni övar på additionsuppgifter. Ex uppgiften 2 + 7 räknar man enklast ut om man istället tänker 7 + 2 dvs man räknar upp från 7 (8, 9) istället för från 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Alla uppgifter kan tränas med enkla räknekort, med uppgiften på framsidan och svaret på baksidan. Använd lite hårdare papper. Klipp av högra hörnet så är det lättare att sortera korten.

Ett mer

1+1            2+1            3+1            4+1            5+1            6+1            7+1           8+1            9+1

1+2            1+3            1+4            1+5            1+6            1+7            1+8           1+9

De här uppgifterna bygger på ramsräkning, dvs talramsan 1, 2, 3 osv och innebär att man flyttar sig ett steg framåt i talraden. Om barnen är säkra på talens grannar dvs talet före och efter ett visst tal 5 6 7, har de oftast inga problem med den här typen av uppgifter.

Kasta en tärning, gärna 0-9, och öva upp snabbheten genom att låta barnet säga det antal som är ett mer än tärningen visar.

Plus noll ändrar ingenting

0+0            1+0            2+0            3+0            4+0            5+0            6+0            7+0            8+0            9+0            10+0

0+1            0+2            0+3            0+4            0+5            0+6            0+7            0+8           0+9            0+10

Den här typen av uppgifter kan tränas med hjälp av räknesagor. Den ena typen av räknesagor ska utgå från noll först, t ex 0+5. ”Jag hade inte några pengar, men så fick jag fem kronor av mamma, så nu har jag fem kronor.”

Den andra räknesagan ska utgå från en uppgift med noll sist, t ex 5+0. ”När jag ätit fem glassar, så orkade jag inte mer. Den dagen åt jag bara fem glassar.”

Räknesagorna hjälper barnen att förstå innebörden i ledordet: Plus noll ändrar ingenting.

Tvillingar / Dubblor

1+1             2+2            3+3            4+4            5+5

Barnen kan ha hjälp av sina händer och fingrar när de lär in kombinationerna. De sätter pekfingrarna mot varandra för 1+1, pekfinger-långfinger på den ena handen mot pekfinger-långfingerpå den andra handen för 2+2 osv. Se fler övningar under rubriken ”Samband och förändring – dubbelt och hälften” t ex ”Dubbelt med tärning”.

Nästan tvillingar / Nästan dubblor

1+2            2+3            3+4            4+5

2+1            3+2            4+3            5+4

När man kan 2+2 riktigt säkert är det inte svårt att räkna ut vad 2+3 är. I skolan har vi övat att se 2+3 som 2+2 är 4 och ett mer är 5.

Spela gärna spelet ”Nästan dubblor”.

Två till

1+2            2+2            3+2            4+2            5+2            6+2            7+2            8+2

2+1            2+3            2+4            2+5            2+6            2+7            2+8

1+2, 2+2, 3+2 har vi övat på tidigare. Det är bra att träna på att ramsräkna med två steg (2-skutt) innan man börjar träna på den här typen av uppgifter, 2, 4, 6, 8, 10 och 1, 3, 5, 7, 9 osv

Kasta en tärning och låt barnet säga den summa som är två mer än tärningen visar.

Hel hand

5+0            5+1            5+2            5+3            5+4            5+5

0+5            1+5            2+5            3+5            4+5

De enda nya uppgifterna här är 5+3 och 3+5.

Lättast är att tänka hel hand (fem fingrar) plus ett antal ental.

Åtta är ju fem och tre,

Lätt att fatta ska du se.

Fem barn snurrar på en stång,

Tre barn hoppar dagen lång.

Öva ”Snabbtitt”.

Visa talen 6, 7, 8, 9, 10 med en hel hand plus 1, 2, 3 osv fingrar på den andra handen. Låt barnet snabbt avgöra vilket tal du visar.

Öva taluppfattning med en femkrona och fem enkronor.

Tiokamrater

0+10          1+9            2+8            3+7            4+6            5+5

10+0          9+1            8+2            7+3            6+4

Det är bara 7+3, 6+4 och 3+7, 4+6 som är nya.

Lek leken ”Knappleken”

Två eller tre deltagare. Man behöver tio knappar.

En av deltagarna håller händerna bakom ryggen och fördelar knapparna mellan händerna. Övriga deltagare ska gissa hur många knappar som finns i respektive hand. Den som först gissar rätt får överta knapparna.

Lek leken ”Tio kulor”

Du har 10 kulor. Fördela dem i dina två händer och visa bara den ena handen. Ställ frågan hur många kulor som finns i den andra handen. Upprepa övningen många gånger. Låt sedan barnen arbeta vidare två och två.

Fler övningar hittar du under ”Dela upp tal”.

Tre plus sex är nio, det blir inte tio

6+3            3+6

Nio gummor kan man se.

Alla dansar tre och tre.

Sex av dem ska gå till Mora,

tre till marknaden i Nora.

Sex och tre det är ju nio.

Nio, det är nästan tio.

 

Öva på uppgifterna några minuter varje dag tills de är helt automatiserade.

Addition, Subtraktion och talraden – Mattespel ”Stegen 2”

Material: Två tärningar 1-6, spelplan, overhead-penna

Syftet med övningen är att barnet

  • ska bli säker på talraden 0-12
  • ska bli säker på ”Lilla Plus” och ”Lilla Minus”

Talraden 0-10 Stegen

Regler: Två eller flera spelare. Här gäller det att fylla stegen med talen 0-12, nerifrån och upp så att talraden stämmer. Alla tal måste inte finnas med men de måste stå i rätt ordning. Ett tal får skrivas mer än en gång. Slå tärningarna. Addera eller subtrahera värdet på tärningarna. Skriv summan eller differensen på något steg. Om det inte finns någon ledig plats för talet står du över. Vinnare är den som först fyllt sin talstege.