Rika matematiska problem

rika problem

 

 

 

 

 

”Rika matematiska problem”

Författare:Kerstin Hagland,Rolf Hedrén,Eva Taflin

Förlag: Liber

Beskrivning:

Problemlösning kan vara ett användbart sätt att nå kursplanernas mål och samtidigt skapa variation och arbetsglädje i matematikundervisningen. Detta visar bokens författare med en mängd exempel från skolpraktiken.

Problemlösningen ger möjlighet till kreativitet och variation i undervisningen, men också till förståelse för matematikens viktiga grundläggande begrepp, konventioner och procedurer på alla stadier, från förskola till högskola.

Du får prova 14 matematiska problem gratis!

Kanske känner du igen problemen från Mattelyftet åk 1-3.