Geometri – Geometriska former

Material: Askar med arbetskort, logiska block, snöre

Syftet med övningen är att

  • barnets logiska förmåga ska utvecklas
  • barnet ska lära sig geometriska begrepp

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas. Även förmågan att resonera utvecklas om barnen arbetar i grupp.

Övning: Barnet ska placera de logiska blocken i rätt cirklar (se bilder).Geometri 2

Geometri mängder 1På det högra kortet står det ”Röd” och på det vänstra ”Triangel”. I den högra cirkeln lägger flickan alla röda geometriska former, i den vänstra alla trianglar och i överlappningen alla röda trianglar dvs alla logiska block som stämmer in på båda korten.

Nästa steg är att använda sig av tre cirklar och tre kort…

Geometri 3På korten står det stor, röd och triangel. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen.

Jag har gjort 14 askar med två respektive tre kort. Barnen markerar de övningar de gjort genom att sätta ett kryss i sin ”Logiska matematik” – protokollbok där alla matematikprotokoll finns samlade.

Här kommer korten som word-dokument.

Logiska block