Antalsuppfattning – Skruvmakaroner

Materiel: 1 A4-papper, skruvmakaroner

Syfte med övningen är att barnet

  • ska se att samma antal kan se ut på olika sätt (en lång orm av fem makaroner är samma antal som fem makaroner i en hög).

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Bestäm vilket antal barnet ska arbeta med, t ex sex. Ge barnet fem gånger så många makaroner som detta antal, det vill säga 30 makaroner. Be barnet att dela upp makaronerna i fem högar med sex i varje. Ta fram ett A4-papper och skriv det aktuella antalet mitt på pappret. Låt barnet klistra upp varje hög med makaroner på olika sätt på pappret. Alla makaroner i samma grupp måste sitta ihop på något sätt. Barnet kan till exempel bygga en lång orm, en rektangel osv