Mönster i matematiken – Arbetskort från sparklebox

Här kommer arbetskort från sparklebox.

Uppgiften går ut på att bygga mönster med lego.

Tyvärr är texten på engelska.

Klicka på bilden för att komma till arbetskorten.

Mönster lego

Mönster i matematiken

Centralt innehåll: Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas (Algebra åk 1-3).

Uppgifter:

Mönster med rörelse

Börja med att klappa i händerna med en regelbunden rytm: STARKT, svagt, STARKT, svagt, STARKT, svagt osv. Ge barnen tillfälle att lyssna, och när de har uppfattat rytmen klappar de med. Klappa tillsammans en stund.

Följ upp klappleken med ett sångarrangemang. Be barnen att lyssna noga medan du börjar sjunga: ”pip, pip, tut, tut; pip, pip, tut, tut.” Barnen kan pipa med så fort de kommit på sången.

I nästa mönster slår du i knäna, nynna en melodisnutt, slå i knäna, nynnenynn. Sådana här enkla mönster som är lätta att härma efter är perfekta för nybörjare.

Så fort baren börjat utveckla en känsla för mönster kan ni försöka med mer komplicerade kombinationer:

  • Sitt, stå, skutt, skutt
  • Slå i bord, ropa ”pip, pip”, stampa i golv, vissla

Och sedan då?

Vicka på fingrarna, stampa med fötterna, vicka på fingrarna, stampa med fötterna, vicka på fingrarna, stampa med fötterna, vicka på fingrarna, stampa med fötterna …

Vad kommer sen?

Daska i knäna, daska på axlarna, ruska på huvudet, vicka på fingrarna, daska på knäna – och sluta

Vad kommer sen?

Hoppa, hoppa, sitt, hoppa, hoppa, sitt…

Vad kommer sen?

Tiger, tiger, katt, katt; tiger, tiger, katt, katt …

Vad kommer sen?

Lastbil, buss, buss, cykel; lastbil, buss, buss, cykel …

Vad kommer sen?

vrida, vrida, snurra; vrida, vrida, snurra…

Vad kommer sen?

Anna, Kalle, Kalle, Eva; Anna, Kalle, Kalle, Eva …

Vad kommer sen?

Diskutera i klassen …

  • Vad är ett mönster?
  • Är det någon som har ett mönster på sin tröja?
  • Vad är det för skillnad på ett mönster och ett tryck på en tröja?
  • Finns det något mönster i klassrummet/ute

Färgmönster

Övning 1

Material: Kuber i tre olika färger

Gör så här:

Barnen bygger början på ett mönster med hjälp av fyra kuber i tre olika färger.

röd röd blå gul

Det påbörjade mönstret skickas därefter till eleven som sitter till vänster. Elevens uppgift blir att bygga vidare på mönstret som han/hon fått av grannen tills det är 24 kuber långt.

Övning 2

Material: Kuber i tre olika färger

Gör så här:

Barnen bygger början av ett mönster med hjälp av sex kuber i tre olika färger.

röd röd röd gul gul blå

Eleven bygger därefter själv vidare på mönstret tills det är 26 kuber långt. Mönstret rättas av fröken och ritas därefter av på en remsa med rutor. Elevernas remsor monteras slutligen på en plansch.

Mönster