Montessoriläraren observerar och handleder barnet

Maria Montessoris pedagogik genomsyras av insikten om och respekten för att barn vill pröva sig fram, lära sig på egen hand. Givetvis med den vuxnes handledning, men utan alltför mycket styrning och alltför täta ingripanden. Reimert-Eriksson (1995:7)

Hainstock (1999) menar att Montessoriläraren genom ständiga observationer kan uppmärksamma varje barns behov och intressen och möta barnet där det befinner sig i sin mognad och utveckling. Eleverna erbjuds olika individuella aktiviteter inom en ram av struktur och disciplin. Målet är att på djupet lära känna varje barn och därefter kunna erbjuda rätt aktivitet vid precis rätt tillfälle. Hedlund (1995:21)

Hjälp mig att hjälpa mig själv! Det är ett motto som präglar montessoripedagogiken. Vi kan inte lära barnen något, barnen måste och vill lära sig själva. Däremot kan vi underlätta barnens inlärning genom att undanröja onödiga hinder och leda barnet i kunskapssökandet.

Hainstock, E. (1999). Montessori från grunden. Finland: Replik.

Hedlund, N. (1995). Följ barnet! Ängelholm: MacBook

Reimert-Eriksson, E. (1995), Montessori- en pedagogik i tiden. Värnamo: Ekelunds förlag.