Robotmatte med klädnypor

Här kommer en övning som passar alla barn, men kanske framför allt de elever som inte kan eller gillar att forma siffror. När eleverna använder klädnyporna tränas indirekt penngreppet.

robotmatte med klädnypor 2

Material: Klädnypor (finns att köpa på ICA, Biltema mm), räkneremsor

Övning: Eleven läser uppmaningen överst på remsan och sätter därefter klädnypor på rätt uppgift! På de övningar jag bifogat ska det sättas fast fem nypor per remsa.

Gör egna remsor (eller låt eleverna hjälpa dig) genom att använda min mall. Du får gärna mejla dina remsor till mig så lägger jag in dem på bloggen.

Remsorna är färgkodade upptill. Två röda fält betyder att det enbart finns additionuppgifter på remsan, två gröna fält betyder enbart subtraktionsuppgifter, och ett rött och ett grönt fält betyder att det både förekommer additions- och subtraktionsövningar på remsan.

Här kommer några remsor!

robotmatte

(Bild från open clipart.)