Låt de äldre eleverna skapa egna multiplikationskedjor åt de yngre barnen.

Multiplikationskedja tom

Multiplikationskedja till elever (Word)

Multiplikationskedja till elever (PDF)

Låt eleverna arbeta två och två. Varje grupp behöver tre kopior av den tomma kedjan om kedjan ska bestå av 24 kort.

Börja med att låta eleverna skriva upp alla tänkbara produkter i en kolumn (lägst till högst produkt). Välj ut 24 produkter och stryk resterande. Skriv lämpliga uppgifter till produkterna. Därefter skapar eleverna en egen kedja.

Kontrollera att kedjan blivit rätt minst två gånger. Det är viktigt att en produkt bara förekommer en gång i kedjan.

Produkterna till tabell 2 3 5 10

Produkter till tabell 2 3 5 10 (Word)