Multiplikationsrace 2 – tabell 0-6 eller 0-9

Det här spelet kan man antingen spela med en grupp av elever eller med 2-3 elever.

Multiplikationsrace 2.png

Multiplikationsrace 2 (word)

Multiplikationsrace 2 (PDF)

Alternativ 1

Alla elever har vars en laminerad spelplansbricka och en OH-penna

En elev eller läraren slår två tärningar 0-6 eller 0-9.

Tärningarnas värden multipliceras och eleverna antecknar produkten i valfri ruta på spelplanen – enda kravet är att det inte får finnas en lägre produkt ovanför den nya produkten och inte heller en högre produkt under den nya produkten dvs produkterna ska vid spelets slut stå i storleksordning från lägsta till högsta produkt. Två lika produkter får stå över/under varandra. Välj själv om alla tre stegar ska användas samtidigt eller om bara en stege ska användas.

Om det inte finns någon ledig plats att skriva produkten på står man över.

Vinnare är den spelare som först fyllt hela sin stege.

Alternativ 2

2-3 spelare

Alla elever har vars en ”stege”, antingen delar man på en spelplan eller så har spelarna vars en spelplan med tre ”stegar” vardera.

Spelarna turas om att slå tärningarna och bara den spelare som kastat tärningarna antecknar sin produkt på spelplanen. I övrigt samma regler som ovan.