Multiplikationsrace 2 – tabell 0-6 eller 0-9

Det här spelet kan man antingen spela med en grupp av elever eller med 2-3 elever.

Multiplikationsrace 2.png

Multiplikationsrace 2 (word)

Multiplikationsrace 2 (PDF)

Alternativ 1

Alla elever har vars en laminerad spelplansbricka och en OH-penna

En elev eller läraren slår två tärningar 0-6 eller 0-9.

Tärningarnas värden multipliceras och eleverna antecknar produkten i valfri ruta på spelplanen – enda kravet är att det inte får finnas en lägre produkt ovanför den nya produkten och inte heller en högre produkt under den nya produkten dvs produkterna ska vid spelets slut stå i storleksordning från lägsta till högsta produkt. Två lika produkter får stå över/under varandra. Välj själv om alla tre stegar ska användas samtidigt eller om bara en stege ska användas.

Om det inte finns någon ledig plats att skriva produkten på står man över.

Vinnare är den spelare som först fyllt hela sin stege.

Alternativ 2

2-3 spelare

Alla elever har vars en ”stege”, antingen delar man på en spelplan eller så har spelarna vars en spelplan med tre ”stegar” vardera.

Spelarna turas om att slå tärningarna och bara den spelare som kastat tärningarna antecknar sin produkt på spelplanen. I övrigt samma regler som ovan.

De fyra räknesätten – Multiplikationsrace med två tärningar 1-6

Material: Spelplan, två tärningar (1-6)

Syftet med övningen är att barnen ska automatisera tabellerna på ett lustfyllt sätt.

race 1-6

Varför vann just den här produkten? Är det större sannolikhet att vissa produkter ska vinna och vad beror det i så fall på?

Multiplikationsrace 1-6 word-dok

Multiplikationsrace 1-6 PDF

Multiplikationsrace 1-10 word-dok

Multiplikationsrace 1-10 PDF

De fyra räknesätten – Multiplikationsrace (spel)

I det här spelet tränar man tabell 0-10 enskilt eller i grupp. Innan barnet börjar spela är det intressant att höra om det har någon teori om vilken produkt som kommer att vinna.

Material: Spelplan och 2 st 0-10 eller 1-9 tärningar

Syftet med övningen är att barnet

  • ska automatisera tabellerna på ett lustfyllt sätt
  • ska förstå att en del produkter förekommer i mer än en tabell

Om tiden är knapp kan man naturligtvis köra ”bäst till fem” i stället t ex!

raceHär kommer spelplanen

Multiplikationsrace 1-6 word-dok

Multiplikationsrace 1-6 PDF

Multiplikationsrace 1-10 word-dok

Multiplikationsrace 1-10 PDF