De fyra räknesätten – Två multiplikationssånger till fyrans tabell

Syftet med sångerna är att barnen ska automatisera 4:ans multiplikation på ett lustfyllt sätt.

Här kommer texten till två multiplikationssånger till 4ans tabell. Den första är barnens favorit.

( Från Kunskapshubben.se)

Klicka på länken nedan för att höra melodin;

Multiplikationssång 4ans tabell

Multiplikationssång 4ans tabellMultiplikationssång 4ans tabell