Talraden 1-9 – Mattespel ”Stegen”

Talraden 0-10 StegenMaterial: Tärning 1-9, spelplan, overhead-penna

Syftet med övningen är att barnet

  • ska bli säker på talraden 1-9

Regler: Två eller flera spelare. Här gäller det att fylla stegen med talen 1-9, nerifrån och upp så att talraden stämmer. Alla tal måste inte finnas med men de måste stå i rätt ordning. Ett tal får skrivas mer än en gång. Slå tärningen. Skriv det tal tärningen visar på något trappsteg. Om det inte finns någon ledig plats för talet står du över. Vinnare är den som först fyllt sin talstege.