Arbetsuppgifter till Stora Plus med tiotalsövergång, strategi 1-7

Idag har vi repeterat olika strategier för att lösa additionsuppgifter i talområdet 0-20.

Läs gärna sammanfattningen av Småstegsmetoden först.

Vi kommer att gå igenom 1-3 strategier varje dag.

Stora Plus strategi 1-3

Om ni undrar varför jag har valt att ta med 10+ så vet jag faktiskt inte själv vad jag hade för tanke när jag gjorde stencilerna för några år sedan 🙂

Här kommer strategi 1, 3 och 4 som word-dok.

Här kommer strategi 1, 3 och 4 som PDF.

Stora Plus 9+

Här kommer strategi 2 som word-dok.

Här kommer strategi 2 som PDF.

Stora Plus strategi 5-7

Här kommer strategi 5-7 som word-dok.

Här kommer strategi 5-7 som PDF.

Småstegsmetoden ”Stora Plus och Stora Minus” – info till föräldrar (och pedagoger)

Ibland är det lite svårt för föräldrar att hänga med när vi pratar ”skolmatte”. Vad menas egentligen med Stora Plus, att fylla upp till jämn tia osv.  Då kan det vara bra att skicka hem ett informationshäfte. Här kommer ett förslag!

Texten som word-dok med uppgiftskort

Texten som PDF med uppgiftskort

(Ljusgrå uppgifter har barnen redan tränat på i en tidigare strategi.)

Stora plus 1

Stora Plus 2

Stora Plus 3

Stora Minus 1Stora Minus 2Stora Minus 3Stora Minus 4

Fler huvudräkningsstenciler med vikbara kolumner i talområdet 0-20

Det har funnits önskemål om fler huvudräkningsstenciler i talområdet 0-20.

Här kommer några …

Addition talområdet 0-20 

A11 Addition 0-15 +0 +1 +2

A12 Addition Addition 0-20 +0 +1 +2

A13 Addition 0-20 Dubbelt Nästan dubbelt 

A14 Addition 15-20 +0 +1 +2

A15 Addition 0-20 Tjugokamraterna

Subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång

S11 Subtraktion 10-15 -0 -1 -2

S12 Subtraktion 15-20 -0 -1 -2

Subtraktion talområdet 0-20 med tiotalsövergång

S21 A Stora Minus med tiotalsövergång (-10, -9, -8) PDF

S21 A Stora Minus med tiotalsövergång(-10, -9, -8) Word-dok

S22 A Stora Minus med tiotalsövergång(-10, -9, -8, -7, -6) PDF

S22 A Stora Minus med tiotalsövergång(-10, -9, -8, -7, -6) Word-dok

Subtraktion talområdet 1-100

S30 Subtraktion jämna tiotal talområdet 0-100 PDF

S30 Subtraktion jämna tiotal talområdet 0-100 Word-dok