Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder…

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. (Taluppfattning och tals användning, åk 3)

Kunskapskrav, åk 3

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.

Här nedan hittar du övningsstenciler till strategi/metod 1 och 2.

Använd gärna multibasmaterialet eller banken när du introducerar metoden.

Multibas

Klicka på bilden för att komma till BEA-pedagogiks webbutik.

Materialet på bilden kostar 525 kr.

Banken är ett av Montessoripedagogikens mest kända material.

Banken hittar du här.

Banken

Strategi 1

A skriftlig huvudräkning

 

Använd tre positionsmattor.

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 18.20.27

Bättre bilder kommer inom kort…

Bygg term 1 (23) och term 2 (45) på vars en positionsmatta med hjälp av tiotal och ental.

Skriv hur många tiotal du har sammanlagt 20+40=60 och hur många ental du har sammanlagt 3+5=8. Lägg först tiotalen och därefter entalen på den tredje positionsmattan.

Addera tiotalen och entalen 60+8=68

A. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (word)

B. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (word)

C. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (word)

D. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (word)

PDF-filer

 

A. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (PDF)

B. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (PDF)

C. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (PDF)

D. Addition utan tiotalsövergång strategi 1 (PDF)

Strategi 2

Addition utan tiotalsövergång strategi 2

Exempel 23+45

Sätt ut term 1 (23) på en tallinje.

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 19.08.28

Hoppa fram tiotalen i term 2 (40). Vi landar på talet 63.

Hoppa fram entalen i term 2 (5). Vi landar på talet 68.

A. Addition utan tiotalsövergång strategi 2 (word)

A. Addition utan tiotalsövergång strategi 2 (PDF)

B. Addition utan tiotalsövergång strategi 2 (word)

B. Addition utan tiotalsövergång strategi 2 (PDF)

Subtraktionsstrategi ”lägga till termerna” för att skapa enklare uppgifter

Har funderat på hur man ska förklara strategin ”lägga till båda termerna” på ett konkret sätt och kommit fram till följande. Subtraktion lägga till

Subtraktion lägga till uppgifter

Stencilerna som wordfiler

Stencilerna som PDF

… och som vanligt, glöm inte att berätta om ni hittar något fel i uppgifterna för ibland har jag inte hunnit pröva dem i min egen klass innan jag lägger ut dem på bloggen!

Arbetsuppgifter till Stora Plus med tiotalsövergång, strategi 1-7

Idag har vi repeterat olika strategier för att lösa additionsuppgifter i talområdet 0-20.

Läs gärna sammanfattningen av Småstegsmetoden först.

Vi kommer att gå igenom 1-3 strategier varje dag.

Stora Plus strategi 1-3

Om ni undrar varför jag har valt att ta med 10+ så vet jag faktiskt inte själv vad jag hade för tanke när jag gjorde stencilerna för några år sedan 🙂

Här kommer strategi 1, 3 och 4 som word-dok.

Här kommer strategi 1, 3 och 4 som PDF.

Stora Plus 9+

Här kommer strategi 2 som word-dok.

Här kommer strategi 2 som PDF.

Stora Plus strategi 5-7

Här kommer strategi 5-7 som word-dok.

Här kommer strategi 5-7 som PDF.

De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Minus” för föräldrar

Lilla Minus

Allmänt

Uppgifter i subtraktion där ena termen är högst 10 kallar vi i skolan för ”Lilla Minus”.

(term – term = differens)

Här nedan har vi delat in subtraktionsuppgifterna i olika svårighetsgrader.

I början kan barnen med fördel ta hjälp av konkret material när de lär in uppgifterna.

Målet för åk 1 är att barnen ska automatisera alla uppgifter i ”Lilla Minus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna fram svaret.

Ett mindre

10-1   9-1   8-1   7-1   6-1   5-1   4-1   3-1   2-1   1-1

Träna först på att ramsräkna neråt från 10, 10, 9, 8, 7 osv.

Slå en tärning, gärna 0-9 tärning, och låt barnet säga talet som är ett mindre än vad tärningen visar.

Minus noll ändrar ingenting

10-0   9-0   8-0   7-0   6-0   5-0   4-0   3-0   2-0   1-0   0-0

Berätta räknesagor.

Exempel: 8-0

När jag gick in i affären hade jag 8 kr i fickan, eftersom jag inte köpte något i affären hade jag fortfarande 8 kr i fickan när jag kom ut igen.

Minus allt

10-10   9-9   8-8   7-7   6-6   5-5   4-4   3-3   2-2   1-1   0-0

Berätta räknesagor.

Exempel: 10-10

När jag gick in i affären hade jag 10 kr i fickan. Jag köpte en studsboll för 10 kr. När jag gick ut ur affären hade jag inga pengar kvar.

Minus nästan allt

10-9   9-8   8-7   7-6   6-5   5-4   4-3   3-2   2-1

Berätta räknesagor så att begreppet ”nästan allt” blir klart för barnen.

Exempel: 5-4

Pelle hade fem bollar med sig. Han gav mig fyra. Pelle är jättebussig. Han fick ju bara en kvar själv.

En tvilling går

2-1   4-2   6-3   8-4   10-5

En tvilling går hänger samman med ”Dela lika”. Repetera ”dubblorna” (1+1, 2+2, 3+3 osv)

Berätta räknesagor.

Exempel 8-4

Karin har 8 hallonklubbor, hon ger hälften till sin lillasyster.

Hur många behåller hon själv?

En tiokamrat går

10-9   10-8   10-7   10-6   10-5

10-1   10-2   10-3   10-4

Lek ”Knappleken”

Två eller tre deltagare. Man behöver tio knappar.

En av deltagarna håller händerna bakom ryggen och fördelar knapparna mellan händerna. Övriga deltagare ska gissa hur många knappar som finns i respektive hand. Den som först gissar rätt får överta knapparna.

Hel hand

10-5   9-5   8-5   7-5   6-5

9-4    8-3    7-2    6-1

Vi tar bort en hel hand dvs fem fingrar alt får kvar en hel hand.

Två ska gå

10-2   9-2   8-2   7-2   6-2   5-2   4-2   3-2   2-2

Träna först på att ramsräkna baklänges med två steg i taget (2-skutt),

10, 8, 6, 4, 2, 0 och 9, 7, 5, 3, 1.

Kasta en tärning, gärna 0-9, och låt barnet säga vilket tal som är två mindre än det antal tärningen visar.

Nio minus sex är tre, går bra de´me´

9-6  9-3

Nio gummor kan man se.

Alla dansar tre och tre.

Sex av dem ska gå till Mora,

tre till marknaden i Nora.

Sex och tre det är ju nio.

Nio, det är nästan tio.

Dela så lika som möjligt

7-3   7-4

Berätta räknesagor.

Jonas och Anna gjorde 7 mål tillsammans på fotbollsmatchen. Anna gjorde ett mål mer än Jonas. Jonas gjorde 3 mål och Anna 4.

Öva på uppgifterna en stund varje dag tills de är helt automatiserade.

Lycka till!

 

 

 

De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Plus” för föräldrar

Information till föräldrar

Allmänt

Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för ”Lilla plus”.

(term + term = summa)

Här nedan har vi delat in additionsuppgifterna i olika svårighetsgrader. I början kan barnen med fördel ta hjälp av konkret material när de lär in uppgifterna.

Målet för åk 1 är att barnen ska automatisera alla uppgifter i ”Lilla plus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna i huvudet.

Det är nödvändigt att lära sig ”Lilla Plus” och ”Lilla Minus” i de lägre årskurserna eftersom denna kunskap utgör grunden till all addition och subtraktion, då den senare generaliseras i högre talområden. (Kan man 3+3 så kan man generalisera till 30+30, 300+300 osv.)

Att tänka på

I skolan har barnen lärt sig att ta det största talet först. Påminn ditt barn om ledordet: Ta störst först när ni övar på additionsuppgifter. Ex uppgiften 2 + 7 räknar man enklast ut om man istället tänker 7 + 2 dvs man räknar upp från 7 (8, 9) istället för från 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Alla uppgifter kan tränas med enkla räknekort, med uppgiften på framsidan och svaret på baksidan. Använd lite hårdare papper. Klipp av högra hörnet så är det lättare att sortera korten.

Ett mer

1+1            2+1            3+1            4+1            5+1            6+1            7+1           8+1            9+1

1+2            1+3            1+4            1+5            1+6            1+7            1+8           1+9

De här uppgifterna bygger på ramsräkning, dvs talramsan 1, 2, 3 osv och innebär att man flyttar sig ett steg framåt i talraden. Om barnen är säkra på talens grannar dvs talet före och efter ett visst tal 5 6 7, har de oftast inga problem med den här typen av uppgifter.

Kasta en tärning, gärna 0-9, och öva upp snabbheten genom att låta barnet säga det antal som är ett mer än tärningen visar.

Plus noll ändrar ingenting

0+0            1+0            2+0            3+0            4+0            5+0            6+0            7+0            8+0            9+0            10+0

0+1            0+2            0+3            0+4            0+5            0+6            0+7            0+8           0+9            0+10

Den här typen av uppgifter kan tränas med hjälp av räknesagor. Den ena typen av räknesagor ska utgå från noll först, t ex 0+5. ”Jag hade inte några pengar, men så fick jag fem kronor av mamma, så nu har jag fem kronor.”

Den andra räknesagan ska utgå från en uppgift med noll sist, t ex 5+0. ”När jag ätit fem glassar, så orkade jag inte mer. Den dagen åt jag bara fem glassar.”

Räknesagorna hjälper barnen att förstå innebörden i ledordet: Plus noll ändrar ingenting.

Tvillingar / Dubblor

1+1             2+2            3+3            4+4            5+5

Barnen kan ha hjälp av sina händer och fingrar när de lär in kombinationerna. De sätter pekfingrarna mot varandra för 1+1, pekfinger-långfinger på den ena handen mot pekfinger-långfingerpå den andra handen för 2+2 osv. Se fler övningar under rubriken ”Samband och förändring – dubbelt och hälften” t ex ”Dubbelt med tärning”.

Nästan tvillingar / Nästan dubblor

1+2            2+3            3+4            4+5

2+1            3+2            4+3            5+4

När man kan 2+2 riktigt säkert är det inte svårt att räkna ut vad 2+3 är. I skolan har vi övat att se 2+3 som 2+2 är 4 och ett mer är 5.

Spela gärna spelet ”Nästan dubblor”.

Två till

1+2            2+2            3+2            4+2            5+2            6+2            7+2            8+2

2+1            2+3            2+4            2+5            2+6            2+7            2+8

1+2, 2+2, 3+2 har vi övat på tidigare. Det är bra att träna på att ramsräkna med två steg (2-skutt) innan man börjar träna på den här typen av uppgifter, 2, 4, 6, 8, 10 och 1, 3, 5, 7, 9 osv

Kasta en tärning och låt barnet säga den summa som är två mer än tärningen visar.

Hel hand

5+0            5+1            5+2            5+3            5+4            5+5

0+5            1+5            2+5            3+5            4+5

De enda nya uppgifterna här är 5+3 och 3+5.

Lättast är att tänka hel hand (fem fingrar) plus ett antal ental.

Åtta är ju fem och tre,

Lätt att fatta ska du se.

Fem barn snurrar på en stång,

Tre barn hoppar dagen lång.

Öva ”Snabbtitt”.

Visa talen 6, 7, 8, 9, 10 med en hel hand plus 1, 2, 3 osv fingrar på den andra handen. Låt barnet snabbt avgöra vilket tal du visar.

Öva taluppfattning med en femkrona och fem enkronor.

Tiokamrater

0+10          1+9            2+8            3+7            4+6            5+5

10+0          9+1            8+2            7+3            6+4

Det är bara 7+3, 6+4 och 3+7, 4+6 som är nya.

Lek leken ”Knappleken”

Två eller tre deltagare. Man behöver tio knappar.

En av deltagarna håller händerna bakom ryggen och fördelar knapparna mellan händerna. Övriga deltagare ska gissa hur många knappar som finns i respektive hand. Den som först gissar rätt får överta knapparna.

Lek leken ”Tio kulor”

Du har 10 kulor. Fördela dem i dina två händer och visa bara den ena handen. Ställ frågan hur många kulor som finns i den andra handen. Upprepa övningen många gånger. Låt sedan barnen arbeta vidare två och två.

Fler övningar hittar du under ”Dela upp tal”.

Tre plus sex är nio, det blir inte tio

6+3            3+6

Nio gummor kan man se.

Alla dansar tre och tre.

Sex av dem ska gå till Mora,

tre till marknaden i Nora.

Sex och tre det är ju nio.

Nio, det är nästan tio.

 

Öva på uppgifterna några minuter varje dag tills de är helt automatiserade.