De fyra räknesätten – additions- och subtraktionsspel med tärning i talområdet 0-12

Materiel: En talrad från 0-12 per spelare (klicka på bilden), två tärningar (0-6)

talrad 0-12

Tärning

Övning: Elev 1 slår de två tärningarna. Tärningarnas värden adderas eller subtraheras och summan eller differensen kryssas över på elevens tallinje. Därefter är det den andra spelarens tur.

Ex: Eleven slår en ”etta” och ”sexa”. Eleven kan välja att kryssa över sju (6+1=7) eller fem (6-1=5) på tallinjen.

Alt 1: Spela tills en spelares alla tal är överkryssade.

Alt 2: Spela en bestämd tid t ex 5 minuter och summera därefter alla tal som inte är överkryssade. Den spelare som får lägst summa vinner spelet.

Förmågan att lösa rutinuppgifter i talområdet 0-12 tränas.

Här hittar du talrader som word-dok och PDF-fil.

De fyra räknesätten – Träna addition och subtraktion med en tärning

Material: 1 niosidig tärningniosidig tärning

Syftet med övningen är att barnet ska automatisera ”Lilla Plus” och ”Lilla Minus”.

Förmågan att lösa rutinuppgifter utvecklas.

Övning:

Arbeta två och två.

Slå en tärning.

Vad är …

  • 1 mer
  • 1 mindre
  • 2 mer
  • 2 mindre

… än tärningen visar?

Turas om med att säga summan eller differensen.

Du kanske tror att den här uppgiften är för enkel för alla barn men det är den inte. Träna en stund varje dag tills eleven har automatiserat uppgifterna.