Statistik/problemlösning/dubbelt och hälften

I den här uppgiften får barnen visa att de

  • förstår begreppen dubbelt och hälften
  • kan skapa en tabell och ett diagram utifrån given fakta

Låt gärna barnen komma på minst två frågor att ställa till en kamrat utifrån diagrammet, till exempel:

  • Vilken frukt tycker barnen i klassen bäst om?
  • Hur många fler är det som gillar … än …?
  • Vilken frukt tycker färst barn bäst om?

Statistik med problemlösning word

Statistik med problemlösning PDF

Frukter – hjälpmedel för att kunna lösa uppgiften

problemlo%cc%88sning-favoritfrukter-i-2c-mf3

frukter-till-problemlo%cc%88sning

Laminera och klipp ut frukterna. Vill man göra det ännu tydligare kan man rita barnen i klassen också. Frukterna kan placeras i form av ett stapeldiagram.

 

 

Tabeller och diagram – Vilken månad fyller eleverna år?

I dag fortsatte vi tema ”Tabeller och diagram” med att ta reda på vilken månad barnen i klass 2MA fyller år (11 elever).

Vi började med att lägga månadernas namn längs x-axeln (vågrätt). Därefter frågade jag om det var något barn som fyllde år i januari, februari, mars osv. Varje barn fick lägga en kvadrat ovanför sin födelsedagsmånad. Barnen som fyllde år under vintermånaderna fick blå kvadrater, vårbarnen gröna, sommarbarnen röda och höstbarnen orange.

När alla barn placerat ut sin kvadrat undrade jag om det var någon del av diagrammet som saknades. ”Siffrorna”, svarade en elev. Hur många tal tycker ni att vi ska ta med i det här diagrammet och var ska vi lägga dem? Diskussion om huruvida talet skulle ligga i kvadratens ovankant eller underkant uppstod men till slut enades vi om att den skulle ligga i ovankanten. Slutligen enades vi även om en y-axel rubrik – Antal barn.

Diagram födelsedagar Diagram födelsedagar 2

Rubriklappar med månadernas namn och antal finns här!

I nästa övning fick eleverna i uppgift att dokumentera två klassers födelsedagar, först i en tabell och därefter i ett diagram. Den ena klassens födelsedagar var redan markerade i tabellen för att spara tid och minska risken för felmarkeringar.

Tabell födelsedagar

Barnen fyllde på de 11 elevernas födelsedagar och skapade därefter diagrammet nedan.

Här hittar du en tom tabell.

Tabell Födelsedagar (word)

Tabell Födelsedagar (PDF)

diagram födelsedagar

Här hittar du ett tomt diagram.

Diagram födelsedagar (Word)

Slutligen besvarades frågorna nedan.

Barnens födelsedagar frågor

Frågor till barnens födelsedagar 2 (word)

Barnens frågor kommer eleverna att besvara nästa vecka.

Matris tabeller understa raden

De elever som kunde besvara frågorna utan hjälp fick fylla i nivå 1-3 på rad tre ”Förmåga att förstå och tolka resultatet i tabeller och diagram”.

Tabeller och diagram – Husdjur i klass 1A (lite mer utvecklad med ny matris)

Just nu håller vi på att repetera ”Tabeller och diagram” i åk 2.

Tema Tabeller Plansch (Word)Tema tabeller och diagram

Dagens uppgift handlade om husdjur.

Förkunskaper: känna till begreppen dubbelt/hälften och tabell/diagram samt kunna Stora Plus och Stora Minus

Husdjur i klass 1A

Diagram

Husdjur i klass 1A Tabeller diagram dubbelt hälften (PDF)

Husdjur i klass 1A Tabeller diagram dubbelt hälften (Word)

Tabell husdjuren i 1A

Tabeller Husdjur i klass 1A (Word)

Tabeller Husdjur i klass 1A (PDF)

Bilderna nedan kan användas till elever som tycker att den här uppgiften är lite klurig. Klipp ut bilderna och lägg dem i en liten ask.

Djur till Husdjuren i klass 1A

Djur till problemlösning (Word)

Djur till problemlösning (PDF)

Uppgiften kan även lösas i grupp med sju ledtrådar.

2-4 elever per grupp. Ledtrådarna delas ut och läggs upp och ner på bordet. Eleverna läser en ledtråd i taget.

Husdjur 1 Husdjur 2

Problemlösning i grupp husdjur (Word)

Problemlösning i grupp husdjur (PDF)

Klarade man uppgiften utan hjälp fick man färglägga följande rutor på matrisen.

matris tabeller och diagram 2015Matris Tabeller och diagram 2015 (word)

Matris Tabeller och diagram 2015 (word)