Sannolikhet och statistik – Introduktion av tabeller och diagram

Innan barnen gör den här övningen bör de ha gjort ett antal tabellövningar om t ex antal föremål på en bild.

Introduktion

Lektionen börjar med att vi går igenom målet för lektionen.

Syfte med övningen är att eleverna ska

  • befästa sina kunskaper om tabeller och hur de kan tolkas. De ska även få möjlighet att börja bekanta sig med enkla diagram.
  • förstå hur tabeller och diagram hör ihop och få prova på att göra egna tabeller och diagram

Övning: Vilken färg tycker barnen bäst om? Läraren väljer ut sex färger och skär kvadrater (ca 5*5 cm) i papper av dessa. Samla barnen i en ring på golvet och lägg ut de sex färghögarna. Be barnen ta en lapp av den färg de gillar bäst. Gör en tabell på tavlan och fyll i den tillsammans med eleverna. Tala om att det femte strecket ska vara snett över de övriga fyra strecken för att underlätta sammanställningen i en större undersökning. Gör ett stapeldiagram som tydliggör resultatet av undersökningen genom att sätta upp de färgade lapparna med häftmassa. Skriftliga eller muntliga frågor

  • Vilken färg tycker flest barn om?
  • Vilken färg tycker färst barn om?
  • osv…

Tabeller och diagram färgerMatris tabeller och diagram

Matris Tabeller och diagram (word-dok)

Matris Tabeller och diagram (PDF)

En annan variant på övningen är att man sätter upp lapparna huller om buller på tavlan utan tanke på tabeller och diagram. Vilken färg är mest populär? Inte helt enkelt att se eftersom de sitter huller om buller! Hur kan man göra det mer tydligt? Diskutera med eleverna. Sortera lapparna i grupper t ex.

Här kommer förslag på pedagogisk planering:

PP Tabeller och diagram word-dokument

PP Tabeller och diagram PDF

Vi avslutar lektionen med att sammanfatta lektionsinnehållet och vad vi har lärt oss. Barnen får berätta om de förstått uppgiften genom att skriva siffrorna 1-3 på whiteboarden (3=jag har god förståelse).

Matrisen fylls i när barnen arbetat enskilt med en liknande uppgift.